Informasjon fra NKBF

Litt praktisk informasjon om endringer i komiteer samt annen informasjon om drift og utvikling.
Publisert: mandag 04. mai 2020

 

 

Litt praktisk informasjon om endringer i komiteer samt annen informasjon om drift og utvikling.

Vi befinner oss i en spesiell informasjon, ikke bare i Norge men i hele verden. Situasjonen er ikke enkel for noen. Bare det faktum at det gjøres nødvendig inngripen i frihet, bevegelse, sammenkomster og vårt sosiale liv og fritid skaper store utfordringer. Men vi må alle ta vårt ansvar i denne situasjonen. Vi oppdaterer fortløpende rundt de faktiske forhold ift aktiviteter, så følg med på vår hjemmeside og i nyhetene ellers.

 

ENDRINGER I KOMITEER;

Steinar Trones har trukket seg etter mange år som leder i Æreskomiteen. Vi takker Steinar for utrettelig og stor innsats i denne komiteen. Endringen i komiteen er at Thomas Steenberg trer inn i rollen som ny leder og Ole Oddvar Vik kommer inn som ny medlem. Vi ønsker alle lykke til.

Aga Sadlowska har takket for seg etter 10 år i dommerkomiteen. Hun har i løpet av disse årene hatt ulike funksjoner og gjort en iherdig innsats, også som dommer. Vi takker ydmykt for arbeidet hun har lagt ned i komiteen og for forbundet, men vi håper jo å se henne som dommer eller i andre funksjoner i forbundet.

Maria Sjåvik, fra Tromsø KBK, trer inn som Agas etterfølger i komiteen. Hun har mer enn tyve års erfaring fra ulike sider av kickboksingsporten: aktiv utøver både i Ring og på Tatami, dommerkurs og dommer, klubbstyremedlem, barnetrenerutdanning, instruktør for ungdomsparti, og forelder til utøver. Samt motivert for dette. Vi ønsker henne velkommen og håper på et godt samarbeid framover til beste for forbundet.

Gjermund Nesland er valgt som ny Prosjektleder for vårt Ungdomsløft. Gjermund har jo tidligere vært landslagssjef og er per nå konstituert avdelingsleder for Olympiatoppen Sør og har opparbeidet seg en allsidig bakgrunn innenfor idrett, i tillegg til å ha god prosjektleder erfaring. Vi ønsker lykke til.

 

FRA LANDSLAGSSJEF AUN ANDRESEN OG UTDANNINGSSJEF STEIN ERIKSEN
Vi er nå inne i en tid der mye av det vi har planlagt med er lagt på is. Restriksjonene legger fortsatt stramme føringer for hva vi kan gjennomføre av organiserte aktiviteter. Vi håper selvfølgelig at dette skal endres noe inn mot sommeren slik at vi kan planlegge med fellesaktivitet for landslaget igjen. 

 

I den perioden vi er inne i nå forsøker vi imidlertid å ta tak i andre arbeidsoppgaver som tidligere har blitt nedprioritert som følge av begrensede ressurser. 

Landslagsledelsen samarbeider med Utdanning, Stein, om prosjektet knyttet til arbeidskravsanalyser som vi skal gjennomføre i år. Prosjektet er ikke en konsekvens av endrede prioriteringer de siste ukene, men vi håper at dette skal være en av de utviklingsprosjektene som nå endelig skal fullføres. Det har vært på trappene i en årrekke, men ikke blitt prioritert tilstrekkelig før nå. De vil beskriver kravene som stilles for å prestere på toppnivå i kickboksing. Har du spørsmål til dette, landslaget generelt eller innspill å dele med oss? Ta gjerne kontakt med landslagssjef@kickboxing.no

I landslaget jobber vi også med å revidere kvalitetssikringssystemet vårt. Målet med dette arbeidet er at vi i litt større grad skal fange fottavtrykket til det som faktisk gjøres i toppidretten vår pr i dag, og at vi skal sikre at de rutiner og arbeidsmåter vi benytter er oppdaterte mot dagens virkelighet. Vi har tatt med enkelte utøvere på råd her, slik at de også skal få mene noe om hva som skal skriftliggjøres mellom utøver og landslagsledelsen. 

 

FRA DOMMERKOMITEEN

Dommerkomiteen har vedtatt å frafalle kvalifiseringskravene til NM-2020 som gjelder poengkriterier og deltakerkrav på NC.  Øvrige kriterier gjelder som vanlig.

 

ADMINISTRASJON

Administrasjon deltar på alle NIFs aktiviteter og møter og der det meste foregår på MS Teams