Graderingskomiteen i NKBF

Nye leder og nye medlemmer i Graderingskomiteen.
Publisert: torsdag 02. juni 2022

Etter at graderingskomiteen har vært relativt usynlig i de siste årene har vi nå etablert en ny komite som vil revitalisere arbeidet med gradering.

 

Ny leder er en gammel kjenning i miljøet, Stian Vatnedal som er tidligere utøver. Hovedbasen hans har vært Drammen og han er i dag medlem av Ypsilon. Andre nye i komiteen er Ellen Dahl fra Arendal og Truls Mathisen fra Oslo. Ellen jobber også med utdanning i NKBF og er en kjenning for mange. Truls er fortsatt aktiv utøver og har i mange år vært på landslaget.

 

Aun Andresen fra Grimstad og Christian Kvatningen fra Trondheim fortsetter. De øvrige medlemmene, Andreas Lødrup, Tonje Sørlie og Mette Solli fortsetter i hvert fall som støtte ut året så ser vi om de også fortsetter. Erfaringsoverføring er viktig. Jobben nå er å skape ny fokus på gradering, øke kompetanse samt planlegge nye Brun Belte og Sort Belte graderinger.

 

Egen informasjon vil snart komme fra komiteen.

 

Det er viktig for NKBF og komme med en storstilt takk til alle som har vært engasjert i Komiteen gjennom mange år. Det har vært en stor innsats fra alle sammen og det er på sin plass å takke de som, foreløpig, takker av som Andreas Lødrup, Tonje Sørlie og Mette Solli.

 

Kontaktinformasjon finner dere på kickboxing.no