Gradering til brunt

Graderingskomiteen vil gjerne bistå klubbene med høyere graderinger og ber om at klubbene melder inn ønsker. Foreløpig har vi planlagt to graderinger.
Publisert: onsdag 19. oktober 2022
  • Desember 2022 (nærmere info om dato kommer) på Karmøy hos Karmøy Budokan
  • Lørdag 14. januar 2023 blir det gradering til Brunt (I-III) for klubber i Oslo-regionen i Fighter Kickboksings lokaler. (NB! Det er begrensning på antall deltakere så interesserte bes melde interesse fortløpende)

Ønsker om graderingskomiteens deltakelse under graderinger eller påmelding til en planlagt gradering sendes til svatned@online.no

Med hilsen
Graderingskomiteen
Stian Vatnedal