God Jul og Godt Nytt År

Takk for fantastisk innsats i 2022.
Publisert: fredag 23. desember 2022

Trass i utfordrende tider så må vi berømme alle for enestående innsats. Takk til Styret, alle Komiteer og alle engasjerte sentralt. Ikke minst takk til klubbene for engasjement. Takk for evnen til å se fremover, til å inkludere og til å utvikle og til å stå sammen. Vi ønsker alle sammen en riktig god jul og et fantastisk godt nytt år.