Gjenåpning av breddeidretten i kickboxing

Vi er igang igjen :-)
Publisert: torsdag 01. oktober 2020

 

Til alle klubber,

 

Angående gjenåpning av Breddeidretten 😊

 

Først og fremst gratulerer til alle. Vi kan nå begynne å fungere som normalt igjen fra 12 oktober.

Som et ledd i arbeidet med gjenåpning av NKBF sammen med de andre forbundene vært i en lengre prosess med å lage en faseinndeling av gjenåpning av vår idrett, dvs en Fase 1, Fase 2 og Fase 3. Utarbeidelsen har, for vår del, vært gjort i samarbeid og med en sammenligning med tilsvarende idretter. Vedlagt har dere Faseinndelingen.

 

Det gjøres oppmerksom på at gjenåpningen nå gjelder FASE 1 og som beskrevet i informasjonen fra NIF. Leg derfor gjennom dette - Se full pressemelding fra NIF her.

 

For Kickboxing ifm Fase 1 så nevner vi som følger, fra 12 oktober;

  • Nasjonale og Internasjonale kickboxere med lisens i inneværende sesong og som vi definerer oppadgående til å være ca 500 (normalt har vi mellom 400-500 lisensierte utøvere pr sesong). Pr i dag har 290 personer med registrert lisens og denne registringen skjedde i hovedsak før NC 1 og for de som skulle delta på de få internasjonale aktivitetene frem til 12 mars. Etter det ble det jo full stopp. For derfor å være kategorisert i Fase 1 gruppen, så er det viktig at alle aktive utøvere som normalt deltar i stevne aktivitet løser forsikrings lisens

 

For Kickboxing ifm Fase 2 så nevner vi følgende som kan bli reelt fra november;

Der har vi definert den store massen ift nybegynnere og/eller som har trent fra ett år og oppover. Det betyr ca resten av vår medlemsmasse og tanken er å inkludere som mange som mulig og om situasjonen tillater det. Spesielt viktig er det jo for klubbene å få i gang nybegynner partier.

 

NKBF skal ha styremøte 10 oktober og etter dette vil vi annonsere alternative stevneaktiviteter som vi ser som realistisk fremover.

 

For kategoriseringen innenfor de forskjellige fasene som beskrevet i vedlegget så vil det vil bestandig være relevant å spekulere i den ene eller andre retningen men vi håper på sunnfornuft ift innfasing av trening igjen.

 

Rapportering ifm Koronatilfeller;

Av praktiske hensyn finner NKBF det viktig at, om det skulle oppstå korona i din klubb blant de aktive utøvere, så ønsker vi å vite dette, spesielt ift sporing.

 

Nedenfor en melding fra Karen Kvalevåg, Generalsekretær i NIF;

Til Kickboksing

Kontaktidretter for voksne (over 20 år) har vært stengt ned siden 12. mars både for trening og konkurranse.

Det er derfor med glede vi beskjed fra regjeringen i går om at 12. oktober kan første fase av utøvere over 20 år starte vanlig trening med kontakt.

Vi håper også dette vil være en katalysator for at neste fase med utøvere kan komme i gang i månedsskifte oktober/november.

Tusen takk til alle flotte utøvere i kickboksing som har vært tålmodige og lojalt deltatt i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning på en god måte.

Takk også til kickboksingforbundet for godt samarbeid i hele denne krevende perioden både med hensyn til koronavettregler, behov for kompensasjonsordninger etc

Lykke til med trening fra og med 12. oktober!

 

Med vennlig hilsen

 

Karen Kvalevåg

Generalsekretær

 

Mob: +47 93461571

karen.kvalevag@idrettsforbundet.no

www.idrettsforbundet.no

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Kickboxing Forbund

 

Espen Lund

Generalsekretær