Forbundstinget 2020

Se innkalling til Forbundstinget 5 september.
Publisert: torsdag 02. juli 2020

 

 

NY INNKALLING TIL ORDINÆRT FORBUNDSTING

 

Alle klubber, styremedlemmer og komiteledere innkalles herved til Forbundstinget 2020

_______________________________________________________________

 

Gjennomføring av møtet:

Innkallingen bærer preg av ekstraordinære omstendigheter som følge av Korona situasjonen i Norge. Derfor innstiller styret at dette møte organiseres som en delvis digital versjon via Microsoft Teams. Styret foreslår følgende;

  • Styremedlemmer og komiteledere som kan være tilstede, er det fysisk.
  • Klubber i Oslo m/omegn kan være tilstede med sine representanter men må melde inn dette i påmeldingsskjemaet.
  • Andre klubber som ønsker å være fysisk tilstede må varsle om dette innen nedenfornevnte tidsfrist. Alternativt er å delta med sine representanter via MS Teams.

NIF har utarbeidet egne regler for deltagelse i møte via MS Teams og som vi sender ut med tingpapirene.

 

Tidspunkt:         

Lørdag 5 september 2020           kl.10.00 – 18.00

 

Påmelding:

Påmeldingsfrist for din/deres deltagelse er 8 august og der påmeldingskjema sendes til espen.lund@nif.idrett.no.

Det er viktig ifm påmelding at det avklares om du/dere ønsker å delta fysisk eller om dere vil delta via MS Teams. Du behøver ikke ha installert MS Teams for å kunne delta. Ifm påmelding skriv gjerne ned hvilken mail som ønsker invitasjon.

Påmelding gjelder for alle klubber, styret og de fra komiteer som ønsker å delta. Det er viktig å vite om kapasitet i møterom.

 

Se komplett informasjon i dokumenter i denne saken. Alt er også sendt ut på email til alle klubber.