Fantastisk støtte fra Gjensidigestiftelsen

Norges Kickboxing Forbund har fått økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen. <br />Fokus på kosthold mot barn og unge og Anette Sexe i NKBF vil med sin kompetanse bli primus motor.<br />Dette åpner opp for mange muligheter.
Publisert: fredag 03. november 2017

Det er med stolthet å kunne meddele at Norges Kickboxing Forbund har fått en tildeling på kr. 645.000,- til et definert kostholdsprosjekt. Denne støtten åpner opp for fantastiske muligheter for våre medlemmer.

President Bjørnar Sæther sier at nå kan vi mobilisere rundt også dette som et godt tilskudd i å øke kompetansen i klubbene rettet mot barn og unge. Dette kombinert med vårt omfattende Barneløft så ser jeg bare muligheter for de neste årene. I tillegg har vi gode ressurser i eget forbund som vi er sikre på vil materialisere dette prosjektet på en god måte.

Vi er fornøyd med å ha fått Kickboxingforbundet med på laget i vår store kostholdsatsing. Dere bidrar til at aktive barn og ungdom får et positivt og sunt forhold til trening og kosthold gjennom dette prosjektet. Vi ønsker dere lykke til og håper at dere kan inspirere andre særidretter til å gjøre det samme og benytte seg av de erfaringene dere gjør i prosjektet, sier Ingrid Tollånes i Gjensidigestiftelsen.   

NKBF ønsker å rette en spesiell takk til Anette Sexe som har vært hoved bidragsyter i utviklingen av prosjektet. Anette har Master i idrettsernæring og vil naturlig nok ha en viktig funksjon i utviklingen videre. Dernest ønsker å takke Gjensidige stiftelsen som har sett verdien i dette prosjektet og vi ser veldig frem til samarbeidet og å skape god effekt iht målsetningen.

Vi kommer tilbake til konkret innhold og gjennomføring.