Espen Lund ny Generalsekretær i NKBF

Beate Irene Haugenes takker for seg etter lang og tro tjeneste som Generalsekretær i NKBF, og Espen Lund overtar stillingen fra 5. desember. Vi har tatt en liten prat med Lund.
Publisert: onsdag 30. november 2016

Espen Lund er et kjent navn for de fleste i både norsk og internasjonal kickboxing. I tillegg til å ha vært innom flere verv nasjonalt - inludert Presidentvervet - har han gjort en formidabel innsats for sporten på internasjonalt plan. Blant annet har han vært fungerende President i to år i det internasjonale forbundet, WAKO.

- Jeg har vel snart hatt de fleste roller i NKBF. Det startet med kickboxing i klubben Tai Pan i Larvik. Deretter var jeg med å starte Larvik Kampsportklubb i 1990 før jeg flyttet til Oslo i 1994, innleder Lund.

I 1995 var han med å starte Fighter Kickboxingklubb sammen med Daimi Akin. Siden har han vært medlem i denne klubben, men ikke vært aktiv siden 1998. Han har vært utøver i 11 år, i både i pointfigtning og fullkontakt. Han har vært både landslagsutøver og landslagssjef.

- Jeg har vært med i styret i forbundet fra 1993 og var President fra 1998 til 2005. Internasjonalt har jeg vært Visepresident i WAKO siden 1999 og var Fungerende President i 2 år. Nå har jeg ansvar for all internasjonal relasjon og har et stort engasjement mot utenforliggende organisasjoner, forteller Espen Lund.

I tillegg var han styremedlem i det internasjonale idrettsforbundet, SportAccord, i 4 år og etablerte organisasjonen AIMS, som består av alle ikke-olympiske idretter. I perioder har han vært involvert i internasjonale utvalg i NIF. Faglig sett har han markedsførings- og prosjektbakgrunn, hvor han blant annet har jobbet med marked og sponsing siden 2001, både gjennom onTarget, Adecco og senest under Ungdoms OL på Lillehammer. 

Hva føler du blir de viktigste oppgavene for NKBF fremover, og hvordan vil du starte arbeidet med disse oppgavene?

- Jeg ønsker å få full oversikt over "rikets tilstand" før jeg sier hva vi MÅ gjøre. Men utifra det jeg nå sitter på av informasjon, så ser jeg for meg prioritering av å etterleve vedtatt strategi og levere den på maksimal måte. Jeg ønsker å være offensiv og prøve å skape det ekstra som er nødvendig, forteller vår nye Generalsekretær.

Han mener det er viktig med både solide turneringer og solide utviklingsaktiviteter.

- Vi må ha tilbud til alle, barn og voksne. Klarer vi å skape entusiasme, forståelse og tro i alle ledd så vil vi vokse som organisasjon.

- For meg er lojalitet et viktig begrep. Både mot vedtak, mot strategi og akseptere allsidighet, meningsforskjeller og lojalitet mot mennesker. Vi må ha stor takhøyde, men vi må også bruke energi på hva vi kan gjøre og påvirke, snarere enn det vi ikke kan påvirke. Jeg ser bare muligheter og er en løsningsorientert person. Derfor, når vi vedtar noe så burde vi legge full energi i det, understreker Lund.

- For å kunne skape nok må vi være organisert riktig og ha de rette personene på rett på plass. Vi må ha tydelige roller og klare forventninger. Vi må være gode på informasjon, kommunikasjon og involvering, og vi må alle være omforente om identiteten vi ønsker å ha. Jeg er utrolig stolt over å være en del av kickboxing samt bidra til å tilrette legge for aktivitet for både topp og bredde.

- Med min bakgrunn ønsker jeg også å være offensiv med tanke på å skape større inntekter til forbundet. Mer penger, flere aktiviteter, og få en organisasjon med flere ressurser. Dette gir grunnlag for en bærekraftig og forutsigbar fremtid. Vi må skape identitet og stolthet for vi har jo så mange muligheter. Så må både jeg og vi passe oss for at vi ikke skal gjøre "alt" men at vi gjør noen prioriteringer og gjør det helhjertet, konkluderer Lund.

- Nå skal det sies at jeg ikke er alene, men vi må skape et stort team som gjør utvikling mulig. Vi har en utrolig gjeng på laget allerede, understreker han.

Hvor ser du NKBF om 5 år?

- Tja, det er vanskelig å si. Visjon, ambisjon og evner må henge sammen. Jeg ønsker at kickboxing skal være en kul og trendy idrett som har stor tiltrekningskraft. En idrett som har en viktig plass i samfunnet og vi skal være den beste kampidretten i Norge.

Han understreker også at vi må ha en tydelig målsetning med tanke på rekruttering til kickboxing, samt være mye mer synlig enn det vi er i dag.

- Vi må øke medlemsmassen med minimum det dobbelte av det vi har i dag!

- Jeg gleder meg rett og slett til å jobbe med det som har vært min lidenskap siden 1984 og jeg har vel bevist at jeg har evner til å skape, produsere og involvere. Så jeg har store forhåpninger til meg selv men også til andre. Uansett hva jeg gjør så har jeg noen knagger jeg bruker, gjennom de som har sagt det mer treffende enn andre. De utsagnene skaper jeg leveregler.

- Gi meg kraft til å endre det som kan endret
- Gi meg ydmykhet til å akseptere det som ikke kan endres
- Gi meg visdom til å se forskjellen mellom disse to

Sir Winston Churchill sa dette: The impossible only takes a bit more time 

Selvfølgelig skal vi klare det - men kun sammen som et team, avslutter Espen Lund.