Endringer i Dommerkomiteen

Endringer i Dommerkomiteen.
Publisert: fredag 26. februar 2021

Malene Sønderaal og Tom Rune Bertelsen har gått ut av dommerkomiteen.

NKBF og komiteen takker for arbeidet over mange år. En spesiell takk går til Tom Rune, som har sittet i komiteen siden 2008 - hele 12 år. Han vil gå inn i rollen som fagansvarlig for Ringsport slik at vi fortsatt kan dra nytte av hans kompetanse og erfaring.

Malene vil fortsette sitt arbeid i styret.