Deltakelse på seminar i Finland

I helga har Cecilie Løvset og Nina Røberg deltatt på Nordic children and youth sports conference som attangeres hvert tredje år på tvers av idretter med deltakere fra alle de nordiske landene.
Publisert: mandag 07. november 2022

Blant annet, André Lachance fra Canada holdt foredrag om konkurranser i barne- og ungdomsidretten, og han utfordret også på trenerrollen.  Det var deltakelse i flere diskusjoner/workshops.

Vi deltok også på en omvisning på Urhea som er det nasjonale olympiske treningssenteret i Helsinki.

Videre var det foredrag og diskusjon rundt foreldrerollen i idretten, om å coache ungdom på og utenfor treningsarenaen, om ansvar og profesjonalitet på forbundsnivå.

Dette var en meget nyttig konferanse for oss og NKBF og nå bobles over av gode ideer.