Barnetrenerutdanning 2019 - 2020

Høsten 2019 starter nytt kull med NKBF Barnetrenerutdanning. Det vil bli tatt opp to deltagere fra hver krets. Fortrinnsvis skal de to ikke være fra samme klubb.
Publisert: fredag 22. februar 2019

Kretsene er Nord, Midt, Vest, Sør og Øst. Henvend deg til kontaktpersoner.

Utdanningen har dagsaktuell teori og mye praksis på samlinger og i egen klubb med oppfølging. Det blir med høyt kvalifiserte lærerkrefter som vil sikre god kvalitet på gjennomføringen. Aktørene er:     

- Norges Idrettsforbund (NIF)     

- Norges Idrettshøyskole (NIH)     

- Aikya Method     

- Norges Kickboxingforbund (NKBF)

 


NKBF Barnetrenerutdanning er utarbeidet i samarbeid med eksterne ressurspersoner fra NIF, NIH og Aikya. Innholdet er spesielt tilpasset alle som trener barn men vil også gi dem med høyere trenerutdanning stor nytte av å delta. Sparebankstiftelsen DNB støtter dette unike tiltaket. Utdanning, materiell, reise og overnatting, subsidieres. Det er møteplikt på samtlige samlinger:


2019

30. august - 1. septemer.

31. august - Verdens Kuleste Dag, Sparebankstiftelsen DNB.

 

2020

17.–19. januar.

19.–21. juni - Sommerleir i Stavern.

 

Etter fullført utdanning legges det opp til studietur hos Kickboxingklubben Aikya i Italia. Her får du se de beste i aksjon, bli inspirert og ta del i familiebegrepet – Together we are family. http://www.aikyatrainingcenter.com https://youtu.be/-0FIOrdIoB8

 

Søkere må per i dag være aktiv trener for barn og klubben må ha et utgangspunkt og potensiale for å kunne dra nytte av prosjektet. Klubben søker på vegne av trener og politiattest må vedlegges søknaden.

 

For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt med: Per A Ringsby, per@ringsby.no Stein Eriksen, Stein.Eriksen@nif.idrett.no

 

Søknad om opptak sendes per@ringsby.no, innen 1. juni 2019.

 

Filer for nedlasting