Barneløftet brøyter vei

Starten på Barneløftet som vil gå over to år, vil få startskuddet i Risør 20. Januar. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som driver med filantropi. De eier i dag rundt 8 % av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål og da er det ekstra stas at de velger oss som mottaker, dette er virkelig en anerkjennelse for vårt fellesskap.
Publisert: tirsdag 16. januar 2018

 

Klubbene med barneaktivitet har vært invitert til work-shop for «Barneansvarlig». Dagen vil bli brukt til inspirasjon, erfaringsutveksling og finne ut i sammen hvordan vi skal tråkke veien videre. I utgangspunktet så har vi vært i kontakt med klubbene som har rapportert barneaktivitet i Idrettsregistreringen 2016, altså de med eksisterende aktivitet. Det er også hyggelig at klubber som ønsker barneaktivitet har tatt kontakt og de har selvfølgelig blitt inkludert.

 

Noen bidragsytere
President i Norges Kickboxingforbund Bjørnar Sæter kommer og holder den formelle åpningen av Barneløftet. 
Norges Idrettsforbund sender Kari Elin Bratteland til Barneløftet. Hun jobber på Universitetet i Agder og har blant annet jobbet med Høgskoleutdanning for treningsinstruktører. På Barneløftet vil hun ta for seg rammene vi skal forholde oss til i Barneidrettsbestemmelsene. Hvorfor har vi bestemmelsene? Hva er intensjonen? Hva er konsekvensene, med eller uten bestemmelsene. Vi ser fram til Kari sitt bidrag i Barneløftet.
Barneløftet vil også få besøk av Bård Erlend Solstad i Risør. Han har bådde mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole med spesialisering i idrettspsykologi. Fokusområder: Barne- og ungdomsidrett, trenerrollen, trenerutdanning, motivasjon og psykososiale konsekvenser av idrettsdeltakelse.

Praktisk
Samlingen holdes på Risør Hotell og vil starte kl. 10:00 og være ferdig til 20:00, middag er innenfor disse tidsrammene.
Det er fortsatt noen ledige plasser for klubber som finner dette interessant! Ta kontakt så fort som mulig på mail: per@ringsby.no

Entusiasmen er stor og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet.

Arrangementet holdes på:
Risør Hotell
Tangengata 16
4950 Risør

Tlf.: 37 14 80 00