Barneløftet 2018-2019

Sparebankstiftelsen DNB viser interesse for Kickboxing som arena for økt aktivitet hos barn og unge. Måten å bekrefte det på var å gi full uttelling på forbundets søknad.<br /><br />Viktig informasjon om Barneløftets oppstart og fremdrift finner du her.
Publisert: mandag 15. januar 2018

Sparebankstiftelsen DNB viser interesse for Kickboxing som arena for økt aktivitet hos barn og unge. Måten å bekrefte det på var å gi full uttelling på forbundets søknad.

 

Søknaden som ble sendt har bakgrunn i Barne-kick prosjektet som Stein M. Eriksen, Tone Grude og Ellen B. Dahl har lagt ned vesentlig arbeid i siden 2008. Det har vært jobbet jevnt og trutt med temaet fra forbundet sin side. Gleden var stor da Generalsekretær Espen Lund kunne motta bekreftelsen på at en god søknad hadde ført til tidenes tildeling. En fantastisk bragd!  

 

Første møte

Under sommerleir i Stavern var Norges Idrettsforbund invitert, Mari Bjone  stilte opp som sparringspartner og synliggjorde sine tanker rundt prosjektet og barneidrettsbestemmelsene. Tilstede var styrerepresentant Kim Kristoffersen, Gen. Sek. Espen Lund, Utdanningsansvarlig Stein M. Eriksen, Barnekoordinator Ellen B. Dahl og klubbrepresentant Per A Ringsby.

 

Visjoner

Under fanen Glede, Samhold og Respekt skal det gis bedre og økt aktivitet for barn i alderen 6-12 år. Det skal løses med god tilrettelegging og utdanning. Barneløftet er et resultat av gave fra Sparebankstiftelsen DNB, en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål under visjonen «Vi utløser gode krefter». Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002.

 

Inspirerende aktivitet

Forbundet er heldige som har klubber med god kompetanse på hvordan barnesatsingen kan løses lokalt. Det har vært en glede å besøke Berserk K-1 og se hvordan mini-berserkene boltrer seg i og utenfor ringen. Det er sikkert mange gode eksempler i miljøet vårt. Nå er det på tide at vi kan ta det enda ett steg opp og fram i fellesskap.

 

Oppstart

Den formelle starten av prosjektet vil være under NC i Risør 20. Januar. Da inviteres det til work-shop for ”barneansvarlig” i klubbene. Dagen vil bli brukt til inspirasjon, erfaringsutveksling og finne ut i sammen hvordan vi skal tråkke veien videre.

Det vil bli sendt ut en liten spørreundersøkelse i forkant som må returneres, det vil være noe av grunnlaget for temaer som vi vil ta opp og diskutere.

I utgangspunktet så har vi vært i kontakt med klubbene som har rapportert barneaktivitet i Idrettsregistreringen, altså de med eksisterende aktivitet. Det vil være mulig å delta på hvis du representerer en klubb som finner det interessant eller at du føler at du har noe å bidra med.

 

Nøkkelpersoner

Barneløftet vil i stor grad handle om aktivitet og utdannelse og i den forbindelse så er det to personer som vil ha et overordnet ansvar, men selvfølgelig flere involverte. Alle som blir involvert må gjennomføre e-læringsmodulen til NIF om Barneidrettens verdigrunnlag.

 

Anette Noem Sexe (f.1987)

er uteksaminert fra Oxford Brooks universitet i England innen idrettsernæring. Hun er tidligere topputøver med fler medaljer fra internasjonale mesterskap i Musical Forms. Siden hun la opp som utøver i 2010 har hun reist landet rundt og besøkt klubber i NKBF for å trene barn.

 

Stein M. Eriksen (f.1970) representerer idrettsfaglig tyngde i Norges Kickboxingforbund. Han har tatt Olympiatoppens Diplomtrener, idrett hovedfag med fordypning i coaching/idrettspsykologi og tar nå Olympiatoppens Topptrenerutdanning (2016-2018). I forbundet har han hatt og har en rekke lederverv: Graderingskomiteleder, Prosjektleder-Talentutvikling, Utdanningsansvarlig og vært klubbtrener siden 1993.

Han har utgitt en rekke bøker/publikasjoner og er til daglig Lektor i idrettsfag på Lørenskog VGS.

 

Prosjektleder

Per A Ringsby (f.1967) fra KBX Stavern er ansatt som prosjektleder og ser fram til oppstart. Nå skal vi sørge for at det skal bli et bra produkt som har bærekraft og kan leve sitt liv uavhengig av om vi har støtte eller ikke. Barna skal bli vinnerne her!

Ringsby er tidligere sportssjef og Landslagssjef i Norges Kickboxingforbund. Har hatt en rekke andre lederverv i NKBF. Redaktør i Knockout Magazine. Uteksaminert fra Olympiatoppens Topptrenerstudie på NTNU i 2006. Har siden 1998 vært ansvarlig for forbundets sommerleir som arrangeres på Stavern Folkehøyskole, hvor han til daglig er fagansvarlig for Kickboxingklassen. Ringsby ble utnevnt til Æresmedlem av Norges Kickboxingforbund i 2011.

 

 

Vedlegg:

Søknaden (PDF)

Barneidrettsbestemmelsene (PDF)

Barneidrettens verdigrunnlag

 

 

Foto: Vidar Markussen