Barneaktiviteter i NKBF kartlegging og tilbud om gratis aktivitet

KBF ønsker å kartlegge barneaktivitetene i klubbene for å få oversikt, og for å ha grunnlag for å sette i gang tiltak for å stimulere til økt aktivitet og kompetansehevning.
Publisert: tirsdag 29. november 2016

Gratis barnesamling

NKBF tilbyr gratis Barnesamling i din klubb. Anette Sexe har lang erfaring innen trening av barn og  MF. Hun kan komme til din klubb, hvor som helst i landet, en av følgende datoer: 18.-20.11, 25.-27.11, 11.12 eller 16.-18. desember. I tillegg kan hun ha samlinger på kveldstid ukedager (bortsett fra onsdager).  Det er førstemann til mølla! Klubben må stille med lokaler, invitere klubber i samme region og ha en kontaktperson som kan bistå med praktiske ting.

Ønske om barnesamling skjer ved å sende mail til anettesexe@gmail.com med kopi til ellendahl007@kickboxing.no

Kartlegging av barneaktiviteter i klubb

NKBF ønsker å kartlegge barneaktivitetene i klubbene for å få oversikt, og for å ha grunnlag for å sette i gang tiltak for å stimulere til økt aktivitet og kompetansehevning. Leder eller den som er ansvarlig for barneidrett i klubben fyller inn skjema vedlagt og sender det i retur eller fyller ut google-dokumentet på denne linken:

https://docs.google.com/document/d/19RwYfJ2EFVPw2xQyihn1HDJeRhMJ3fALq9WaufGjTAQ/edit?usp=sharing

Bruk gjerne stikkord ved utfylling og send mail eller ring hvis du ønsker å gi et mer utfyllende svar. Frist 15.12.16 

Ta kontakt hvis noe er uklart eller dere ønsker hjelp til å komme i gang med barnetreninger:

Ellen Dahl Barnekoordinator NKBF
ellendahl007@hotmail.com
97543295