1,8 millioner til barne-kickboxing

Sparebankstiftelsen DNB støtter Norges Kickboxing Forbund sitt prosjekt «Barneløftet» med 1,8 millioner kroner.<br /><br />En gledens dag, sier generalsekretær Espen Lund.<br /><br />Gjennom å støtte forbundets arbeid, ønsker vi at flere barn og unge skal få glede av idretten, sier Linn Catrine Lunder i Sparebankstiftelsen DNB.
Publisert: fredag 23. juni 2017

Sparebankstiftelsen DNB støtter Norges Kickboxing Forbund sitt prosjekt «Barneløftet» med 1,8 millioner kroner.

En gledens dag, sier generalsekretær Espen Lund.

Gjennom å støtte forbundets arbeid, ønsker vi at flere barn og unge skal få glede av idretten, sier Linn Catrine Lunder i Sparebankstiftelsen DNB.

Gaveoverrekkelsen fant sted torsdag, og generalsekretær i NKBF, Espen Lund mottok pengene på vegne av forbundet.

Dette er en gledens dag. 1,8 millioner kroner er et kjærkomment tilskudd som gjør at vi i større grad får anledning til å utvikle våre klubber i deres lokalmiljøer, sier generalsekretær Espen Lund i NKBF.

 

Bedre rustet

Pengegaven fordeles over to år, og i denne perioden skal forbundet intensivere arbeidet med «Barneløftet».

Vi må nå utnytte muligheten vi har fått maksimalt. Vi ønsker å gjøre klubbene rustet til å møte barn og utvikle dem. I tillegg ønsker vi å involvere unge mennesker i arbeidet. Med alle de sterke menneskelige ressursene vi har tilgang til så er jeg ikke i tvil om at dette blir bra.

 

Motiverende

Linn Catrine Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB sto for overrekkelsen av gavesjekken torsdag. Hun sier at stiftelsen er stolt over å få være med kickboxingforbundet på «Barneløftet».

Gjennom forbundets arbeid med å styrke klubbene lokalt, vil flere barn og unge få glede av idretten. Vi håper at kompetanseoverføring og midler til nytt utstyr vil virke motiverende for både utøvere, trenere og alle de frivillige som bidrar til å skape aktiviteter i klubbene rundt om i Norge, sier Linn Catrine Lunder.

På bildet: Linn Catrine Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB overrekker gavebrevet til generalsekretær Espen Lund.

Prosjekt barneløftet er jo allerede produsert og vedtatt. Vi vil naturlig nok utvide den tenkte satsningen og forbundet kommer tilbake med mer konkret informasjon til alle klubbene senere.