Meny - Kickboxing.no

Beltegradering i kickboxing

Beltegraderinger har blitt avholdt siden forbundet ble startet i 1985. Graderinger er en egen disiplin med stor overføringsverdi til de andre disiplinene (fullkontakt, lettkontakt m.fl.). Det er et fint instrument for å måle fremgang i treningen både for mosjonister og konkurranseutøvere.

Graderingsrettet trening kan være nyttig som forberedelse for deltakelse i konkurranser. Gode graderingsprestasjoner kan være et godt utgangspunkt for gode konkurranseprestasjoner.

Graderingskomiteen er forbundets øverste faglige organ når det gjelder beltegraderinger. Komiteen har ansvar for reglement, veiledning og høyere belter.

Graderingsreglementet er laget for ungdom og voksne, både for mosjonister og dem som har svart belte som mål. Hensikten med reglementet er at vi skal ha et felles og samkjørt system. Det er med på å skape samhørighet og gjør det forutsigbart hva som forventes. Graderingstrapp og graderingsveiledning viser mer konkret hva som kreves til hvert belte.

Før gradering bør både graderingsdommer og kandidat forberede seg grundig. Les reglement og veiledning godt for å kjenne beltekravene. Det er også viktig med målrettet trening. Graderingsdommer kan gradere inntil to belter lavere enn hun/han selv har, men ikke høyere enn til brunt 2. En bør søke å unngå at utøvere blir bedømt av samme graderingsdommer til alle graderingene. Klubbene bør derfor bytte på graderingsdommere innad i klubben, men også hente inn dommere fra andre klubber eller Graderingskomiteen.

Gradering til brunt belte

Skal du gradere til brunt belte? Graderingskomiteen anbefaler alle om å gjøre dette på sommerleiren. Ved gradering til brunt 3 skal medlem av Graderingskomiteen være tilstede.

Gradering til sort belte

Skal du gradere til sort belte? Gradering foregår på vår årlige sommerleir i Stavern. Se eget søknadsskjema.

Graderingsbistand

Graderingskomiteen kan komme på klubbesøk for å holde treningssamlinger eller graderinger.

Gratis graderingssamling

Ny Graderingskomitéen kommer med ny informasjon høsten 2022.

Spørsmål?

Kontakt graderingskomitéen
på e-post:
graderingskomite@kickboxing.no

Gradering til sort belte

Ny Graderingskomite kommer med ny informasjon høsten 2022.

Bestille varer?

Ønsker du å bestille noen av våre varer nedenfor? Send en e-post til nkbf@kickboxing.no

  • Graderingsdiplomer (NOK 15,-)
  • Kampbok (Klubb: NOK 100,- / Privat NOK 150,-)
  • NKBF Pin (NOK 25,-)
  • NKBF T-Skjorte (NOK 100,-) Oppgi størrelse (XS,S,M)
  • Ferdighetsmerker (Bronse, Sølv, Gull) (NOK 10,-)
  • NKBF Headneck (NOK 50,-)