Ekstraordinært årsting

Vi ønsker forslag fra medlemmer for kandidater til nytt styre innen søndag 23. oktober. Invitasjon til ekstraordinært årsting 4. november er sendt ut til alle klubber.

Valg av styre og kontrollkomité: