Meny - Kickboxing.no

Lov for Norges Kickboxingforbund

Stiftet 14-16 januar 1984

Norges Kickboxing Forbund har som formål å fremme kickboxingidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Kickboxing Forbund (heretter kalt NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagene kan organiseres i særkretser. 
 
NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.

Last ned hele loven her

Mandater

Her er oversikt over alle NKBFs mandater

Medlem av:


WAKO