Meny - Kickboxing.no

Kickboxing i Norge

Norges Kickboxingforbund skal forvalte, utvikle og tilrettelegge for kickboxing i Norge. Vi skal være med å påvirke internasjonalt. Vi skal fremme og representere vår idrett på en sunn og god måte.

NKBF er den øverste forvalteren og den offisielle representanten for kickboksing i Norge. Som forbilder skal vi sørge for et positivt og solid omdømme.

 

VÅR VISJON

Visjonen skal fungere som noe hele organisasjonen
kan sikte mot og navigere etter. Visjonen kan også
gjerne omtales og brukes som vår «ledestjerne»,
«fyrtårn» eller «slagord».

NKBFs visjon er:

«Tøff og fair idrett for alle»

Tanken med visjonen er å vise til kickboxingens
egenart som idrett.

Kickboxing er en tøff og spennende idrett,
preget av rettferdighet og respekt mellom
alle medlemmer hvor mestring og
idrettsglede står i fokus.

Egenarten i vår idrett er en styrke som vi ønsker å
stå for innad og formidle utad.

Klarer NKBF å leve opp til innholdet i visjonen,
vil dette være med å styrke vårt omdømme og gi
idretten muligheten til vekst og utvikling på mange
nye arenaer.

 

 

VÅRE VERDIER

Vi ønsker at våre verdier skal i gjenkjennes i både
aktiviteten og organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er:

Glede – Samhold - Respekt

Glede skal være drivkraften i aktiviteten vår.
Mestringsglede på trening og i kamp, og gleden av
å utvikle gode klubber og miljøer skal kjennetegne
kickboxingen.

Samhold skal være viktig. Klubbene skal inkludere
alle som ønsker å bedrive vår idrett med åpne
armer. Organisasjon vår skal stå sammen, også i
motgangstider. Kickboxing skal være preget av
samhold og gi den enkelte følelsen av å være del av
en stor kickboxingfamilie.

Respekt er helt sentralt for vår idrett. Vi skal være
tydelig på at gjensidig respekt ovenfor hverandre,
uavhengig av bakgrunn, ferdighetsnivå eller
posisjon er viktig.


Alle våre medlemmer skal få lov å ha forskjellige
meninger, men også respektere flertallets
avgjørelse, og følge opp dette på best mulig måte.

 

NKBF strategi

Medlem av:


WAKO