Meny - Kickboxing.no

 

UNGDOMSSAMLING I DIN KLUBB?

Ønsker din klubb en gratis Ungdomssamling? Ta kontakt med Nina Røberg: ninaroeberg@hotmail.com / tlf. 90 76 13 63. 

 

 

UNGDSOMSLØFTET 

 

HVA
Takket være gave fra Sparebankstiftelsen DnB og post 3-midler fra NIF gjennomfører vi Ungdomsløftet i 2021-22. Prosjektet innebærer en forsterket satsing på gratis treningssamlinger, utdanning og workshops for å løfte ungdoms deltakelse i kickboksing. 

 

HVEM
Målgruppen er ungdom i alderen fra 13 til 19 år med sine trenere og ledere. Instruktørene vil være personer som har gjennomført et eget utdanningsløp for ungdomsinstruktører i NKBF. Prosjektet ledes av Stein Eriksen (utdanningsansvarlig) og Nina Røberg (aktivitetskoordinator). 

 

HVOR
Ungdomssamlinger planlegges gjennomført i alle regioner i hele landet. 

 

NÅR
Forprosjekt ble gjennomført i 2020. Medlemmer i NKBF ble da invitert til å komme med innspill og bidrag til prosjektet via åpne workshops. Utdanning av instruktører og gjennomføring av treningssamlinger (hovedprosjekt) gjennomføres i 2021 og 2022. 

 

HVORFOR
Ungdomsløftet er et breddetiltak med mål om å ha flest ungdommer med lengst mulig. Dette oppnås gjennom å: beholde ungdommer i klubbene (hindre frafall) og rekruttere nye ungdommer til klubbene i NKBF. 

 

VERDIER
Våre verdier Glede, Samhold og Respekt legges til grunn for prosjektet og vil prege gjennomføringen. 

 

LANGSIKTIGHET
For å sikre hensiktsmessig utvikling i et langsiktig perspektiv, vil det lages utviklingsplaner som kan benyttes i klubbene. Det sertifiserte instruktørteamet, vil opprettholde tilbud om samlinger for å sikre kontinuitet og langsiktighet etter prosjektslutt. 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Treningssamlinger: Nina Røberg (ninaroeberg@hotmail.com / tlf. 90 76 13 63) 

Prosjektet som helhet: Stein M. Eriksen (stein.eriksen@nif.idrett.no / 90 75 54 21)