Meny - Kickboxing.no

Ungdomsløftet

Se presentasjon av Ungdomsløftet her (pdf)

NKBF søker fremtidige ungdomstrenere til Ungdomsløftet!

 • Vil du skape best mulig opplevelser for ungdom i NKBF?
 • Vil du utvikle deg selv som trener og person?
 • Ønsker du en positiv utvikling for NKBF og kickboksing i Norge?

 

Er svaret «Ja» på de tre spørsmålene kan du være den vi søker, og vi være det du søker.

 

 

NKBF skal i Ungdomsløftet etablere et eget trenerteam. De vil gjennom faste trenersamlinger få spesialtilpasset kompetanseheving for å bli enda bedre ungdomstrenere. Dette er en unik mulighet til å utvikle deg som trener for ungdom, som person og som rollemodell.

 

De utvalgte ungdomstrenerne vil under og etter utdanning holde treningssamlinger for ungdom i hele landet. Formålet med samlingene er idrettsglede, samhold og et løft for vår idrett. Her har du muligheten til å bli en viktig del av noe større enn deg selv.

 

Kompetanseheving med teambuilding gjennomføres på fem helgesamlinger over to år (2021-2022). Det blir en unik og gratis utdanning i et utviklingsorientert miljø der alle kostnader til reise og opphold dekkes av NKBF. Etter endt utdanning blir du sertifisert og med i NKBF sitt offisielle ungdomstrenerteam.

 

 

Hva forventer NKBF av de kommende ungdomstrenerne?

 • Du brenner for kickboksingens utvikling og ønsker å få med flest mulig ungdommer lengst mulig.
 • Du er utviklingsorientert. I tillegg til å hjelpe utøvere ønsker du å utvikle deg selv som trener og person.
 • Du har interesse for å bidra til ungdoms utvikling og vekst også utenom treningsøktene.
 • Du har trenererfaring i kickboxing og instruerer ukentlig i din klubb.
 • Du har vilje og evne til å sette av tid de neste årene til å gjennomføre ungdomstrenerutdanningen og instruere som ungdomstrener for forbundet.
 • Du er ydmyk i forhold til egen og andres kompetanse og erfaring.
 • Du respekterer alle stilarter, aktiviteter, klubber og instanser i NKBF.
 • Du har personlig egnethet og etterlever NKBF sine verdier: glede, samhold og respekt.

 

 

Hva kan du som ungdomstrener forvente av NKBF?

 • Du blir med i et unikt og kompetent trenerteam på tvers av klubber og stilarter.
 • Du får en flott arena for felles utvikling gjennom erfaringsutveksling, relasjonsbygging og samhandling.
 • Du får kompetanseheving med innhold tilpasset ditt behov og Trenerløypa til NIF.
 • Du får spesialtilpasset utdanning som øker din kompetanse og utvikler deg som trener og person.
 • Du får lære av de beste, innad i NKBF og av eksterne bidragsytere.
 • Du får verdifull utdanning gratis og alle kostnader til reise og opphold dekket.
 • Du får personlig oppfølging og coaching mellom trenersamlingene.
 • Du får mulighet til ekstra inntekt gjennom instruksjon på ungdomssamlinger.

 

 

Ønsker du å bli med i trenerteamet for ungdom i NKBF?

Send søknad til NKBF hvor du kort beskriver din bakgrunn, kompetanse, erfaring og din motivasjon for å bli ungdomstrener i NKBF.

Legg gjerne ved CV hvis du har.

 

Søknad sendes til: utdanning@kickboxing.no

 

Frist for søknad: 6 desember 2020.

 

 

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål rundt søknad eller andre forhold relatert til Ungdomsløftet, ta gjerne kontakt!

 

Espen Lund

administrasjon

espen.lund@nif.idrett.no

41 90 04 05

Stein Eriksen

utdanningsansvarlig

utdanning@kickboxing.no 

90 75 54 21

Nina Røberg

aktivitetskoordinator

ninaroeberg@hotmail.com 

90 76 13 63

 

 

 

 

OM UNGDSOMSLØFTET

HVA
NKBF planlegger å gjennomføre prosjektet Ungdomsløftet i 2021-22. Prosjektet innebærer en forsterket satsing på gratis treningssamlinger, trenerutdanning og workshops for å løfte deltakelsen av ungdommer i kickboxing. Satsingen er muliggjort gjennom prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og post 3-midler fra NIF.

HVEM
Målgruppen er ungdom i alderen fra 13 til 19 år med deres trenere og ledere. Instruktørene vil være personer som har gjennomført et eget utdanningsløp for ungdomsinstruktører i NKBF. Prosjektteamet: Gjermund Nesland (prosjektleder), Nina Røberg (aktivitetskoordinator) og Stein Eriksen (utdanningsansvarlig).

HVOR
Ungdomssamlinger planlegges gjennomført i alle regioner i hele landet.

NÅR
Det gjennomføres et forprosjekt i 2020 hvor medlemmer i NKBF inviteres til å komme med innspill og bidrag til prosjektet via åpne workshops. Utdanning av instruktører og gjennomføring av treningssamlinger (hovedprosjekt) gjennomføres i 2021 og 2022.

HVORFOR
Ungdomsløftet er et breddetiltak med mål om å ha flest ungdommer med lengst mulig. Dette oppnås gjennom å: beholde ungdommer i klubbene i NKBF (hindre frafall) rekruttere nye ungdommer til klubbene i NKBF

VERDIER
Våre verdier Glede, Samhold og Respekt vil legges til grunn for Ungdomsløftet og prege gjennomføringen av prosjektet.

LANGSIKTIGHET
For å sikre kontinuitet og langsiktighet også etter prosjektslutt etableres det et eget instruktørteam med utdannede ungdomstrenere i NKBF og utviklingsplaner som kan benyttes i klubbene.

KONTAKTINFORMASJON

Espen Lund
Generalsekretær NKBF
41 90 04 05
espen.lund@nif.idrett.no