Meny - Kickboxing.no

Kickboxing for barn

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ligger til grunn for arbeidet som gjøres i NKBF. Barneidrett er et satsningsområde i NKBF og det er utarbeidet en egen veiledning for barnekickboxing.

Barnekickboxing skal:

 • gjennomføres på barnas premisser
 • skape trygghet, trivsel og idrettsglede
 • være godt tilrettelagt for å gi mestringsfølelser
 • vektlegge gode holdninger og gjensidig respekt
 • være en trygg arena der barna opplever samhørighet og samhold
 • lære barna å følge vedtatte regler
 • vektlegge at alle respekterer hverandre og tar vare på hverandre
 • lære barna hva som er hva som er riktig og galt på trening
 • gi barna en allsidig opplæring med elementer fra ulike disipliner i kickboxing og andre idretter
 • være lek- og lystbetont
 • gi barna en allsidig og god påvirkning fysisk, psykisk og sosialt

 

Vi har laget verdens beste kickboksingbok:

 

Ønsket var å ha et helhetlig konsept som ivaretar verdiene til NKBF og samfunnsnyttige temaer som miljø og helse, samt stimulere til kreativitet og aktivitet. Boka er rettet mot barn i alderen 6–9 år, men kan fint være til glede for eldre og yngre barn. Det er også en egen del der trenere kan føre inn graderinger. Målet er at barna kan «samle» på graderinger for økt engasjement og motivasjon.  

 

NKBF er stolte over å kunne gi ut aktivitetsboka gratis til alle registrerte barnemedlemmer. Den deles ut på utvalgte stevner. Eventuelt kan boka bestilles direkte fra forbundskontoret: gensek@kickboxing.no 

 

Mer om barneidrett:

Kontaktperson:

Ønsker du mer informasjon om NKBFs satsing på barneidrett?


Ta kontakt med vår Barnekoordinator:

Cecilie Løvset
450 74 161
barnekoordinator@kickboxing.no