Meny - Kickboxing.no

Olympiatoppen søker trenere til utviklingsprogram

  • Olympiatoppen søker trenere til utviklingsprogram
    olt-logo-2017

En gylden mulighet;
Trenere for morgendagens toppidrettsutøvere, som ønsker å videreutvikle seg i trenerrollen, oppfordres til å søke om å delta på Olympiatoppens prosjekt «Trenerløftet».

Espen Lund / Publisert: mandag 20. august 2018

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Hensikt og målgruppe

Målgruppen for programmet er særforbundenes prioriterte trenere for morgendagens toppidrettsutøvere. Tiltaket er fellesidrettslig, og trenere fra alle idretter kan søke. Hensikten med «Trenerløftet», er å styrke arbeidet med fremtidens topputøvere, for på sikt å få frem flere utøvere på internasjonalt toppnivå.

Gjennomføring

Programmet legger opp til at veiledere fra Olympiatoppen besøker deltakerne i deres trenings- og konkurransesituasjon 10 ganger gjennom et år, med fokus på deltakerens utviklingsmål. De aktuelle trenerne i hver av Olympiatoppens regioner, vil samles fire ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og fortsette læringen sammen.

Egenutviklingsstipend

I tillegg til veilederoppfølgingen og samlingene, er det mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 kroner, som deltakerne kan bruke på et utviklingstiltak knyttet til sin idrett. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. Tiltaket er kostnadsfritt for deltakerne etter at Olympiatoppen har fått en generøs gave til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB.

Krav til søknad

Følgende krav må være oppfylt for at søknaden skal bli vurdert:

  • Søkeren må være trener for morgendagens toppidrettsutøvere nå og gjennom hele perioden.
  • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling.
  • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef): Klikk her for å laste ned mal til anbefalelsesbrev fra særforbund (word).
  • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra idrettslaget: Klikk her for å laste ned mal til anbefalelsesbrev fra idrettslaget (word).
  • Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt.
  • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener.

Evaluering

Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. Deltakerne i «Trenerløftet» vil derfor bli spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.

Tildeling av plass

«Trenerløftet» har plass til 72 trenere i 2019 og 72 trenere i 2020, og det er ønskelig med en jevn fordeling mellom alle Olympiatoppens regioner. Denne søknadsrunden vil tildele plassene for både 2019 og 2020.

Søknad

Det er mulig å søke fra 3. september til 1. oktober. Link til søknadsskjema kommer.

https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9384.html

Kontaktperson:

John Anders Bjørkøy
Leder Trenerutvikling Olympiatoppen
jab@olympiatoppen.no / Tlf. 951 50945

 


comments powered by Disqus