Meny - Kickboxing.no

Oppfordring til NKBF trenere til å delta i kartlegging av kompetanse

  • Oppfordring til NKBF trenere til å delta i kartlegging av kompetanse
    barnekick-2-of-5

Trenere i NKBF blir i disse dager invitert til å delta i en kartlegging av kompetanse for den norske trener standen. Får du invitasjon så oppfordres det til å delta.

Espen Lund / Publisert: fredag 1. september 2017

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Til alle trenere og instruktører i norsk idrett:

“Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og SF ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge. Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.

Vi ønsker derfor å få bedre kjennskap til din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. E-mail adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere. Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener.  


comments powered by Disqus