Meny - Kickboxing.no

NKBF søker Talentkoordinator

 • NKBF søker Talentkoordinator
  TALENTSAMLING: Andreas Lødrup og Morten Saksvik er noen av NKBFs trenere på talentsamlinger. Nå søker vi talentkoordinator for fullkontakt.

Vår talentkoordinator har valgt å fratre, og i Norges Kickboxingforbund er det nå ledig stilling som talentkoordinator i fullkontakt.

Kenneth Bruun / Publisert: torsdag 10. november 2016

Talentutvikling:

NKBF har startet et prosjekt for talentutvikling som innebærer at alle utøvere fra 13-19 år med sine trenere kan delta på åpne talentsamlinger i ulike deler av landet. Det er lagt opp til flere åpne talentsamlinger hvert år. De som utmerker seg kan få invitasjon til åpne og lukkede talentsamlinger. Der får de være med på økter som holdes av landslagstrenerne og de får trene sammen med landslagsutøverne. Utvalgte utøvere som utmerker seg vil også sammen med sine trenere få invitasjon til lukket talentsamling på toppidrettssenteret i Oslo.


Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Stillingen ønskes besatt av en person som kan følge opp utøvere, administrere og gjennomføre talentsamlinger og som gjennom egen utøver-/trenererfaring kan bidra til videreutvikling av talentprosjektet.

Den som tilsettes vil inngå i et prosjektteam og ha hovedansvar for koordinering av talentutvikling i egen gren. Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge alle talentsamlinger sammen med prosjektteamet.
 • Planlegge trenersamling sammen med prosjektteamet.

 • Samarbeide med landslaget.

 • Sende ut informasjon i god tid på web/face/mail, ta påmelding, sende ut plan for samling til deltakerne, organisere selve samlingen med tidsplan og instruktører, evaluere samling, lage kort rapport, sende ut info/materiell i etterkant av samling, oppfølging etter samling.

 • Etablere en kontaktliste til alle interesserte utøvere, trenere og foresatte.

 • Svare fortløpende på henvendelser fra utøvere, trenere og foresatte

 • Utvikle facebooksiden for prosjektet, holde siden levende, legge ut trenings tips, filmklipp, info etc, samt bidra til oppdatering av NKBF web sider (Barn og Ungdom, Terminlisten, Hva skjer, Utdanning)

 • Bistå i arbeidet med utviklingstrapper

 • Bistå utdanningsansvarlig ift kostnadsberegning av samlinger og annen aktivitet innen aktivitetsutvikling ungdom og utviklingsorientert ungdomsidrett.

 • Gjennomføre åpne talentsamlinger.

 • Gjennomføre årlig lukket talentsamling.

 

Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av faglig og pedagogisk kompetanse og erfaring.

Stillingen er for det administrative arbeidet lønnet med kr. 25 000,- I tillegg dekkes reiseregning og honorar for gjennomføring av samlinger.

På bakgrunn av personalpolitisk mål i NKBF når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Dersom søkere står tilnærmet likt, vil disse bli foretrukket. 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Stein Eriksen på utdanning@kickboxing.no eller tlf. 907 55 421. 

Søknad med opplysninger om utdanning og praksis sendes til generalsekretær i Norges Kickboxingforbund: beate.irene.haugenes@nif.idrett.no.

Søknadsfristen er 18 november 2016. Tilsetting skjer av President og Generalsekretær.


comments powered by Disqus