Meny - Kickboxing.no

Midler for å få barn fra inntektsfattige familier i aktivitet

  • Midler for å få barn fra inntektsfattige familier i aktivitet
    MIDLER: Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Kenneth Bruun / Publisert: torsdag 11. august 2016

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere. 

NIF oppfordrer idrettsråd og evt. idrettslag å samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om en søknad. NIF sentralt kan bidra med informasjon og innspill.

Se vedlegg for mer bakgrunnsinformasjon om ordningen, samt arbeidet med økonomi som barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter.

KUDs utlysning og krav til en evt. søknad: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-midler-til-innsats-for-at-barn-som-lever-i-inntektsfattige-familier-skal-fa-delta-i-fritidsaktiviteter/id2506293/ 

Har du spørsmål om dette arbeidet, eller ønsker innspill og råd til utforming av søknad, kontakt rådgiver Håvard B. Øvergård i NIF Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no / 91 77 31 57

Søknadsfrist er 15. september 2016.

  • Vil ditt idrettsråd/idrettslag samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om å sikre at alle barn i kommunen kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi?
     
  • Vil dere ta ansvar for et prosjekt, eller kan dere bidra til et prosjekt i regi av kommune/andre frivillige organisasjoner?
     
  • Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner til dette arbeidet, og det er viktig at idretten er med på arbeidet!

Mvh. NIFs utviklingsavdeling


comments powered by Disqus