Meny - Kickboxing.no

NKBF søker Barnekoordinator

 • NKBF søker Barnekoordinator
  barneaktiviteter

I forbindelse med implementering av prosjektet "Barneløftet" er det nå ledig en stilling som barnekoordinator i Norges Kickboxingforbund.

Kenneth Bruun / Publisert: søndag 20. desember 2015

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

NKBF har startet prosjekt «Barneløftet» som skal øke kvalitet og omfang på barneaktivitet i forbundets regi. Det skal også bistå klubber som ønsker det. I forbindelse med implementering av prosjektet er det nå ledig en stilling som barnekoordinator. Stillingen ønskes besatt en person som kan følge opp prosjektet, herunder administrere og initiere barnesamlinger/barnekonkurranser. Den som tilsettes vil inngå i et prosjektteam og ha hovedansvar for koordinering av barneaktivitet i praksis. Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikle og initiere barneaktivitet.

 • Sette opp og koordinere åpne treningssamlinger med instruktører.

 • Finne sted/dato/instruktører til samlinger og stevner. Sende ut info i god tid på web/face/mail, ta påmelding, sende ut plan for samling/stevne, organisere selve samlingen med tidsplan, koordinere innhold med instruktører, evaluere, lage kort rapport, sende ut info/materiell i etterkant av samling, oppfølging etter samling.

 • Etablere en kontaktliste til alle deltakere (utøvere/trenere/foresatte).

 • Svare fortløpende på henvendelser fra utøvere/trenere/foresatte.

 • I samarbeid med generalsekretær sende ut barnemateriell/barnepakke til innmeldte medlemmer.

 • Bidra til oppdatering av NKBF web sider (Barn og Ungdom, Terminlisten, Hva skjer, og Utdanning).

 • Bistå i utarbeiding av barnemateriell.

 • Bistå i utvikling av eget barnetrenerkurs.

 • Holde hjelpetrenerkurs rettet mot barnetrenere.

 • Holde kursmoduler på Trener 1 og 2 rettet mot barn.

 • Bistå utdanningsansvarlig i forhold til kostnadsberegning av samlinger og annen aktivitet innen aktivitetsutvikling barn.

 

Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av faglig og pedagogisk kompetanse samt erfaring.

Stillingen er for det administrative arbeidet lønnet med kr. 25.000,- per år. I tillegg dekkes reiseregning og honorar for evt. instruksjon på samlinger.

På bakgrunn av personalpolitisk mål i NKBF når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Dersom søkere står tilnærmet likt, vil disse bli foretrukket.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Stein Eriksen på utdanning@kickboxing.no eller tlf. 907 55 421.

Søknad med opplysninger om utdanning og praksis sendes til generalsekretær i Norges Kickboxingforbund: beate.irene.haugenes@nif.idrett.no. Søknadsfristen er 11. januar 2016. Tilsetting skjer av NKBF Styret ved President.


comments powered by Disqus