Meny - Kickboxing.no

Reglementsjusteringer 2015/16

  • Reglementsjusteringer 2015/16
    OPPDATERT REGLEMENT: Få med dere de viktigste oppdateringene i reglementet. (Foto: Vidar Markussen)

Dommerkomiteen har justert reglementene for 2015/2016.

Kenneth Bruun / Publisert: søndag 25. oktober 2015

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Vi kommenterer noen av de viktigste endringene. I tillegg er det gjort noen mindre, samt språklige justeringer/presiseringer som ikke kommenteres.

§ 2 Deltagelse i stevner

Norgescupen
For å kunne bli norgescup-vinner må en ha deltatt i samtlige av sesongens norgescup-stevner i den aktuelle grenen. Men det er ikke krav om å da deltatt i samme vektklasse på alle stevnene – den som har flest poeng i den aktuelle vektklassen blir vinner.

Deltagelse i ulike disipliner på samme stevne
For å øke aktiviteten blant de unge kan en nå gå ungdom/junior ringsport samme dag som en går Lett eller Point. Dette gjelder også for samtlige merkekamper – både ungdom og senior. Når det gjelder Point og Lett samme dag, så er det ikke gjort noen regelendringer der. MEN man vil strekke seg langt her for at de kan gå begge disiplinene – og det lar seg som regel ordne

§ 7 SIKKERHETSUTSTYR

Med omsyn til vekt på hanskene er det ikke lenger noe minimum eller maksimum lenger. I Lettkontakt og Fullkontakt skal det benyttes 10 oz (283 gr.) fight-hansker i alle vektklasser. I Pointfight skal det benyttes 8 oz (226 gr.) åpne pointfight-hansker.

§ 8 KAMPANTREKK (Tatami)

Ikke singlet. Ikke gradsbelte. Ikke singlett, er i tråd med Wako. Gradsbeltet har det vært usikkerhet omkring, siden det har vært litt til og fra.

§ 10 VEKTKONTROLL/INNVEIING

Det normale skal være innveiing kun første stevnedag. Dersom det avvikes fra dette skal det i stevneinnkallingen gjøres klart når denne skal foregå slik at alle må forholde seg til det. For eksempel vil diskusjonen om Point må veie inn første dag eller kan vente til søndag, være en diskusjon arrangør/stevneansvarlig tar opp i forkant av stevnet. Og så blir det slik som fastsatt. Det skal ikke være noen diskusjon senere om unntak osv.osv. Dersom kampene spres over tre dager, vil det i Fullkontakt være innveiing også tredje stevnedag.

§ 19 POENGDOMMERE (Judge)

Dommerne må merke seg at dersom de ikke gir poeng pga av en for hard treffer, så skal de signalisere at det er for hardt. Det gjelder både Lett og Point.

FULLKONTAKT

De endringene revisjonen av knockoutforskriften åpner for angående bruk av hjelm og kamptid/antall runder, vil kun gjelde for proffkamper. Så her vises det til proffreglementet.


comments powered by Disqus