Meny - Kickboxing.no

Tildeling av NC og NM kommende sesonger

  • Tildeling av NC og NM kommende sesonger
    NM KICKBOXING 2016: Tromsø Kickboxingklubb er tildelt NM i 2016. (Arkivfoto: Kenneth Bruun)

STEVNER: NM 2016 er tildelt Tromsø på sitt 25 årsjubileum den sesongen. I tillegg er NC 2 tildelt Trondheim, mens NC 1 i 2016 vil arrangeres av Sentrum Kampsport i Sarpsborg.

Kenneth Bruun / Publisert: fredag 19. desember 2014

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Tromsø Kickboxingklubb søker om NM 15-17. april 2016.

Klubben fyller 25 år i 2016. Klubben vil ha fersk erfaring med stevnegjennomføring fra NC i både 2014 og 2015.

Tromsø Kickboxingklubb tildeles NM 2016.

Norgescup

Det vises til utlysning av Norgescupene de kommende årene, med søknadsfrist 05.11.14.

Dommerkomiteen har mottatt 2 søknader på NC, og har vedtatt å tildele NC som følger: 

NC 2 2016-2018 (i slutten av januar, første gang 30-31. januar2016):

Trondheim Kickboxingklubb står som søkerklubb, men ønsker å arrangere stevnene sammen med Stjørdal og den nyoppstartede klubben Nidaros.

Trondheim Kickboxingklubb vil være forbundets kontaktpunkt hos arrangør, samt være ansvarlig for stevnegjennomføringen.

Dommerkomiteenes vurderinger og vedtak:

Det er viktig med jevnlige nasjonale stevner i denne regionen. Trøndelag og Nord-Norge sees ofte i sammenheng når stevner skal tildeles. Tromsø har hatt NC 2 i 2014 og 2015, og det er «naturlig» at dette stevnet legges til Trøndelag de kommende årene.  

Det har ikke kommet noen andre søknader på NC 2 i disse årene, og Trondheim Kickboxingklubb tildeles NC 2 i 2016, 2017 og 2018.

NC 1 2016 og 2018 (5-6. november 2016):

Sentrum Kampsport, Sarpsborg står som søkerklubb. Søker om å gjennomføre NC som en del av Combat Challenge (karate og jujutsu), tilsvarende det stevnet som ble arrangert høsten 2014. Søker om å arrangere dette stevnet annethvert år, altså i 2016 og 2018.

Dommerkomiteens vurderinger og vedtak:

Basert på erfaringene fra årets Combat Challenge synes komiteen at dette er et spennende konsept. Det som er viktig ift tildelingen av NC, er at NKBF skal ha full kontroll på den delen av arrangementet som omfatter Kickboxingen, samt at arrangøren må gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre at vi har tilstrekkelig antall kampflater/fasiliteter (4 tatamier + ring, og rundt 300 deltakere).

Det er også en forutsetning at all annonsering av Kickboxing-delen av stevnet skal klareres/godkjennes av dommerkomiteen.

Kickboxingen må prioriteres ift logistikk (innveiing mm).

Siden dette er et nytt konsept, ønsker vi å kun tildele NC 1 for 2016 ved denne tildelingen. Etter gjennomført og evaluert stevne vil det vurderes om det skal tildeles også for 2018.  

Sentrum Kampsport tildeles NC 1, 5-6. november 2016. 

Vi vil takke søkerklubbene for ønsket om å påta seg disse stevnene, og ønsker lykke til med planleggingen!

For de NC-ene som ikke er tildelt for 2017 og 2018 vil vi komme tilbake med en ny utlysning på et senere tidspunkt.


comments powered by Disqus