Meny - Kickboxing.no

Innføring av gebyr ved etterpåmelding

  • Innføring av gebyr ved etterpåmelding
    GEBYR: Nå må det betales gebyr for etterpåmeldinger til stevner.

Da det er en utfordring med et stadig økende antall søknader om etterpåmeldinger til NC/NM så er det nå innført et gebyr for de ettersøknader som aksepteres.

Kenneth Bruun / Publisert: tirsdag 2. desember 2014

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Gebyret er pålydende Kr.300,- pr. etterpåmelding som godkjennes.

Et annet tiltak for å minske antall etterpåmeldinger er at vi nå flytter påmeldingsfristen til kun 1 uke (fredagen) før stevnet mot dagens 2 uker. For NM endres fristen til 2 uker før stevnet mot dagens 3 uker.

Gebyret for etterpåmelding trer i kraft samtidig som fristen går ut (kl 00:00 natt til lørdag). Gebyret innføres for NC og NM!
 
Det oppfordres igjen alle klubber til å ordne med lisenser og eventuelle annet i forbindelse med påmelding i god tid før påmeldingsfristens utløp!

Hvis du likevel oppdager på absolutt aller siste dag før fristen utløper at det er lisenser som ikke er bestilt/betalt og påmelding ikke lar seg gjennomføre så MÅ dette gjøres på følgende måte for å unngå gebyr:

  1. Noter deg bestillingsnummeret for lisensbestillingen og innbetalingssummen.
  2. Gå til http://deltager.no/nkbf og betal lisensen(e) med VISA/Kredittkort
  3. Hvis det er i kontortiden sendes så en mail til nkbf@kickboxing.no hvor dere forteller at lisens er betalt… så aktiviserer Generalsekretær lisensene.
  4. Hvis klokken er etter kontortid send mail til webmaster@kickboxing.no  så vil webmaster hjelpe dere.

 Det å bestille lisenser siste to dager før fristen utløper og så registrere bestillingen med «Send faktura» anbefales ikke. Da rekker dere ikke å få registrert betaling før stevnehelgen og mulighet for påmelding utgår!

Det å betale via Nettbank siste to dager før fristens utløp er et sjansespill vi ikke ønsker da det tar to til tre dager før innbetalingen registreres på NKBFs konto… ergo fristen er utløpt og gebyr er uunngåelig!

Det er KUN aktive lisenser som er fysisk mulig å melde på til stevner og det oppfordres på det sterkeste å kjøpe lisens for alle klubbens trenende/aktive medlemmer da dette er en forsikring som gjelder både under trening og konkurranse! 

Styresak 35/14:

GEBYR ETTERPÅMELDINGER
Enstemmig vedtak:
Etter forslag fra dommerkomiteen innføres gebyr på etterpåmeldinger til stevner etter at påmeldingsfristen er utløpt. Dette gebyret settes lik den til enhver tid gjeldende sats for avmeldingsgebyr (pr. i dag kr 300,-). Innføringen av dette gebyret betyr ikke at alle søknadene om etterpåmelding vil godkjennes. Dommerkomiteen/Stevneansvarlig vil fortsatt vurdere hver enkelt søknad, og står fritt til å avvise søknader. Det er kun godkjente søknader som gebyrlegges. Gebyret faktureres på samme måte som avmeldingsgebyret.

I denne sammenheng flyttes påmeldingsfristen for Norges Cup og tilsvarende stevner til fredagen en uke før stevne (NM to uker). Etterpåmeldingsgebyret trer altså i kraft i det samme øyeblikk som påmeldingsfristen utløper.

Foto: NRKBeta


comments powered by Disqus