Meny - Kickboxing.no

NYTT REGLEMENT FOR RINGSPORTER

NKBF fikk godkjent Low-kick og K-1 kickboxing som to nye kampgrener av Godkjenningsnemnda i vinter.

/ Publisert: onsdag 7. juli 2010

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

NYTT REGLEMENT FOR RINGSPORTER

NKBF fikk som kjent av de fleste godkjent Low-kick og K-1 kickboxing som to nye kampgrener av Godkjenningsnemnda i vinter.
Godkjenningsnemnda godkjente også nytt reglement for kampgrenene.
Dommerkomiteen valgte å utarbeide et helt nytt reglement for alle ringsporter, herunder fullkontakt, low-kick og K-1.
Dette reglementet er nå klart etter siste finpuss og kan lastes ned fra downloads.
Reglementet erstatter også selvfølgelig tidligere reglement for fullkontakt og gjelder fra og med sesongen 2010-11 (pr 1. juli 2010).

Reglementet beskriver oppdaterte bestemmelser for fullkontakt kickboxing, samt hva mer som er lov i Low-kick og K-1.
Videre beskriver reglementet særegenhetene ved Low-kick og K-1.
Jeg ber utøvere og klubber legge merke til følgende:
• § 1 – beskrivelsen av spesielt K-1 og forskjellen fra Muay Thai
• § 2 – ikke krav til belte i K-1 (ref også § 30, merkekrav)
• § 7 – sikkerhetsutstyr i K-1 (low-kick som fullkontakt)
• § 8 – kampantrekk i low-kick og K-1
• §12 – tillatte treffpunkter i low og K-1
• §13 – tillatte teknikker i low og K-1
• §14 – forbudte treffpunkt, teknikker og opptreden
• §18g – ikke sparktelling i K-1
• §30 – ferdighetsmerke; herunder egen merkeserie for K-1, fullkontakt kvalifiserer for low-kick, samt ikke beltekrav til ferdighetsmerker i K-1
For øvrig gjelder alle paragrafer i reglementet for både fullkontakt, low-kick og K-1 der ikke annet eller spesielle bestemmelser er listet for low-kick og K-1.

Avslutningsvis minner dommerkomiteen om retningslinjene i artikkelen fra proffgruppa for de som ønsker å søke om dispensasjon for kvalifiseringskravene for K-1.
De utøverne som allerede har gått K-1 kamper i utlandet har muligheter for å søke dispensasjon fra kvalifiseringsmerkene.
Her må trenerne søke via proff portalen til proffgruppen som vil evaluere søknaden og gi et positivt/negativt svar.
Søknaden må være i hende til proffgruppen innen 1.september 2010. Søknader levert etter fristens utløp vil bli avvist.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Dommerkomiteen eller Vise-President Thomas Steenberg, samt lederen av proffgruppa Thomas Kristiansen (ved søknader)