Meny - Kickboxing.no

Nytt fra Antidoping

Fra nyttår vil et nytt internasjonalt regelverk gjelde...

/ Publisert: onsdag 17. desember 2008

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Fra nyttår vil et nytt internasjonalt regelverk gjelde: World Anti-Doping Code med tilhørende standarder.
Dette regelverket er norsk idrett forpliktet til å følge. Som en følge av at internasjonalt regelverk er endret har Idrettsstyret endret kapittel 12 i NIFs lov.

Fra nyttår gjelder også et nytt regelverk om medisinsk fritak og nye retningslinjer for meldeplikten.
Vi har skrevet tre artikler om disse temaene. Vi ber om at dere videreformidler denne informasjonen i deres særforbund i forhold til de behovene dere har. Dere kan også legge ut sakene på deres nettsider. Informasjon om endringer i meldeplikten er allerede sendt til utøverne det gjelder og de særforbund som har utøvere som omfattes av meldeplikten

Det er spesielt viktig at topputøvere og deres trenere og medisinsk støttepersonell får informasjon om endringer i medisinsk fritak.

Informasjon om nytt internasjonalt regelverk

Revidert dopingliste og endringer for medisinsk fritak

Endringer i meldeplikten

Med beste hilsen
Hilde Bjerkholt Jenssen