Meny - Kickboxing.no

Klubbguiden arrangerer skolering

Dette er et tilbud om skolering for metodikken for klubbutviklingsprosesser i klubber og idrettslag, i gjennomføring av ...

/ Publisert: fredag 27. juni 2008

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Innbydelse til skolering av klubbguider/klubbveiledere til Startmøter og oppfølgingskvelder.

Innhold:
Oppdatering omkring klubbutviklingsarbeidet i Norsk Idrett.
Dette er et tilbud om skolering for metodikken for klubbutviklingsprosesser i klubber og idrettslag, i gjennomføring av Startmøte og oppfølgingsmøte.

Målgruppe:
Målgruppen er personer i idrettskrets, særforbund/særkretser som ønsker å bruke dette verktøyet i å utvikle sine klubber og idrettslag. Deltakerne blir klubbguider, og kan holde klubbutviklingsprosessene start- og oppfølgingsmøte i klubber og lag.
NB! De som tidligere har deltatt på Adeccoprosjektet’s skolering er ikke nødt til å delta for å fungere som klubbguider, men ønsker du allikevel oppdatering, er du hjertelig velkommen.

Sted: Sola Strand Hotel, Axel Lundsvei 27, 4050 SOLA.

Dato: Fra lørdag 6. september kl. 11.00 til søndag 7. september 2008 klokken 13.30.

Pris:
Reise og opphold for deltakere fra idrettskrets, dekkes av NIF.
Representanter fra særforbund/særkretser må dekke dette selv eller at særforbundet deres dekker disse utgiftene. Kontakt ditt særforbund for nærmere avtale.

Påmelding skoleringssamling:
Bindende påmelding skjer fra særforbund/særkrets eller idrettskrets. Skoleringen er gratis.
Dette inkluderer kursmateriell, lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, overnatting lørdag til søndag og reise.

For deltakere som har avholdt mange fremtidskvelder eller lignende klubbutviklingsprosesser, holder det å delta kun på lørdagen. Men vi oppfordrer alle til å delta begge dager, både av faglige og sosiale grunner.

Påmeldingsfrist: 14/8-08

Påmelding sendes ved bruk av vedlagte påmeldingsskjema til per@klubbguiden.no

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Per Vestli
Klubbutvikling

Merk:
Vedlagte program er et foreløpig rammeprogram, og vi tar forbehold om justeringer/ endringer.

SKOLERING KLUBBGUIDER
Sola Strand Hotel, Sola, 6. og 7. september 2008.

Foreløpig program med forbehold om endringer
Lørdag 6. september 2008
11.00 Registrering

11.30 Velkommen
Kort oppvarming
• ”Bli kjent aktiviteter”.
• Deltakernes forventninger til samlingen?
Informasjon om Klubbutviklingsprogrammet
• Organisering og arbeidsmåte - rolleavklaring
• www.klubbguiden.no

12:30 Lunsj

13:30 Startmøte Klubbutvikling
• Gjennomgang av første møte i klubben. Metoder og arbeidsformer

15:30 Pause m/forfriskninger

16:00 Startmøte Klubbutvikling forts.
Oppsummering og evaluering

17:30 Ferdig for dagen

18.30 Middag

18.30 Sosialt samvær.

Søndag 7. september 2008

09:00: Oppfølgingsmøte Klubbutvikling
• Gjennomgang av prosessen for oppfølgingsbesøk i klubben – metoder og arbeidsformer.

11:30 Lunsj

12:00 Klubb-besøk/ www.klubbguiden.no
• Refleksjoner fra klubbesøk – erfaringsutveksling.
• Hvordan få klubber til å gjennomføre slike prosesser?
• Konkret tilbakemelding på www.klubbguiden.no og forbedringspotensiale
• Tanker for fremtiden – Hvilke muligheter har vi med www.klubbguiden.no ?
Evaluering og avslutning

13.30 Vel hjem


Spørsmål kan rettes til:
NIF ved Per Vestli, på telefon 419 30 497 eller på e-post til : per@klubbguiden.no