Meny - Kickboxing.no

Bjørgs Transport
Fighter
NKBF presterer med Polar

Delta i EM eller VM?

Se approberte stevner i Pointfighting, Lettkontakt, Fullkontakt, Low-kick, K-1 og Musical Forms

Stevneoversikt Målsetningsplan utøver Årsplan utøver

Landslaget i Kickboxing fra VM i Tyrkia

Landslagsleiinga har fullført utvalet av approberte turneringar for utøvarar i NKBF for den komande sesongen. "Approberte turneringar" er utvalde turneringar som landslagsleiinga anbefaler ambisiøse utøvarar å delta på, og som er sentrale ved vurdering av dei som ynskjer å kvalifisere seg til årets meisterskap

Deltaking på andre internasjonale turneringar, samt Noregscup og NM er også ein del av vurderinga - men dei approberte turneringane er dei turneringane som vanlegvis blir prioritert i vurderinga.

Ved spørsmål kring deltaking på approberte turneringar i utlandet så ta gjerne kontakt med landslagssjef Gjermund Nesland eller landslagstrenar Daimi Akin.

Uttak til landslag

Formål: Sikre at det til enhver tid er kjente kriterier for å komme på landslaget i NKBF semikontakt eller NKBF fullkontakt.

Det er landslagstrener som innstiller utøvere til landslaget, og det er landslagssjef som tar ut utøvere til landslaget etter landslagstrener sin innstilling.

Innstillingen fra landslagstrener skal komme etter endt sesong. Sesongen starter 1 mnd. etter EM/VM og varer til og med VM/EM. Landslaget skal være klar 1 mnd etter EM/VM. Da skal landslagene i semikontakt og fullkontakt offentliggjøres.

Det skal differensieres mellom A-fighter og B-fighter. A-fighter skal ha tilgang på flere ressurser enn B-fighter. Det skal gi seg utslag i; Flere kamper internasjonalt, tettere oppfølging, mer testing, flere samlinger og økonomisk støtte. Dette gitt ut fra forbundets økonomiske situasjon og samarbeidsavtalen med Olympiatoppen, men A-fighter skal klart prioriteres.

A-fighter

Uttakskriterier:

 • Medalje i VM/EM inneværende år.-Landslagstrener sin vurdering av prestasjoner inneværende år.
 • Landslagstrener sin helhetsvurdering av utøverens holdninger og adferd.


Differensiering:

 • 2-3 konkurranser internasjonalt av NKBF.
 • Tettere oppfølging fra OLT og NKBF.
 • Stipend kandidat til OLT.
 • 4-6 helgesamlinger på TS med tett oppfølging.

B-fighter

Uttakskriterier:

 • Blant de to beste i NM.-Landslagstrener sin vurdering av prestasjoner inneværende år.
 • Landslagstrener sin helhetsvurdering av utøverens holdninger og adferd.

Differensiering:

 • Oppfølging fra NKBF.
 • 4 helgesamlinger på TS med tett oppfølging.

A-fighter: Må oppnå 2 av 3 mulige uttakskriterier.
B-fighter: Må oppnå 2 av 3 mulige uttakskriterier.

Landslagene består av A-fighter og B-fighter. Utøvere som ikke er med på landslagene stiller likt med utøvere som er på landslagene når det gjelder uttak til mesterskap iht. Prosedyre for mesterskapsuttak. Det er altså ingen automatikk at utøvere på landslaget representerer NKBF i VM/EM. Samtlige må kvalifisere seg.

Avviksbehandling: Avvik fra denne prosedyre skal meldes etter P06-03 Prosedyre for avviksbehandling, og deretter håndteres og lukkes av styret.


Uttak til mesterskap

Formål: Sikre at NKBF gjør uttak i tråd med kjente og vedtatte prosedyrer. Dette sikrer troverdig-het i uttaket og at de "korrekte" utøverne representerer NKBF i VM/EM.

Landslagstrener innstiller utøvere til mesterskap. Dette gjøres direkte landslagssjef som har ansvaret for det endelige uttaket.

Landslagstrener innstiller etter de følgende tre kriteriene:

 1. Landslagstrener avgjør og informerer om hvilke konkurranser som regnes som appro-berte. Dersom det er flere enn 1 stk. stevne skal landslagstrener rangere disse fra 1(topprangert). Et approbert stevne er et stevne som landslagstrener mener vil vise hvil-ket internasjonalt nivå utøveren er på. Dersom det er flere enn 1 stk. stevne skal lands-lagstrener rangere disse fra 1(topprangert stevne). Dersom flere utøvere ligger likt i pres-tasjoner i disse stevnene skal prestasjon fra øverste rangerte stevne telle mest. Landslags-trener skal gi ut denne informasjonen skriftlig før 01.02 hvert år.
 2. Utøverens plassering i NM.
 3. Landslagstrener sin vurdering av utøverens prestasjonsnivå, adferd og holdninger.

Utøvere som tas ut til mesterskap trenger ikke være A-fighter eller B-fighter.

Avvik fra denne prosedyre skal meldes etter P06-03 Prosedyre for avviksbehandling, og deretter håndteres og lukkes av landslagssjef.