Meny - Kickboxing.no

NKBF presterer med Polar

NKBF er RENT SÆRFORBUND

Norges Kickboxing Forbund fått sertifisering som REnt Særforbund av Anti-Doping Norge (ADN)

Norges kickboxingforbund (NKBF) ønsker på linje med flere andre særforbund å være en forkjemper for en ren og ærlig idrett, dette på alle trinn og på alle nivå. Etter en prosess med ADN har vi nå fått på plass det som er nødvendig for å kunne tilfredsstille sertifiseringen. Dette betyr bl.a at vi har utarbeidet en handlingsplan samt en beredskapsplan. Dette ser dere på venstre siden i menyen.

Hvorfor er det så viktig at NKBF skal være et REnt Særforbund? jo, på grunn av ....

  1. Helse
  2. Vårt omdømme
  3. Vårt samfunnsansvar både mot bredde- og toppidretten
  4. Å systematisere bevisstgjøring
  5. Tydeliggjøring av vår holdning for og med utøvere

Vår målsetning:
Norges Kickboxingforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom konkrete og forebyggende tiltak i hele organisasjonen.

Vi har utviklet en handlingsplan og en beredskapsplan som definerer tiltak og «hva gjør vi når …». Din klubb kan starte med å bli et Rent Idrettslag og at alle dine medlemmer burde bli Rene Utøvere.

Og husk en ting til; Det finnes ingen snarveier for å bli en god idrettsutøver - Kun hardt arbeid!

Nedenfor noen praktiske linker:

Bli Ren Klubb http://www.rentidrettslag.no/
Bli Ren Utøver http://www.renutover.no/
Alt om Dopinglisten https://antidoping.no/regler/dopinglisten/
Om Anti-Doping Norge https://antidoping.no/

Lenke til legemiddelsøket: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok/

Lurer du på noe rundt medikamenter eller medisiner? - Spør!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert dopingliste for 2019.

Mer informasjon, norsk oversettelse av dopinglisten, og et sammendrag av de viktigste endringene finner dere her:

https://antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/na-kan-du-oppdatere-deg-pa-dopinglisten-for-2019/