Meny - Kickboxing.no

Bjørgs Transport
NKBF presterer med Polar

Støtteordninger for klubber

Her presenterer vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets for en komplett oversikt over disse.

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til  idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
   
 • Spillemidler til utstyr
  Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler.
   
 • Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler
  Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.
   
 • Helse og rehabilitering
  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.
   
 • NIFs Flyktningefond
  Nå kan igjen idrettslag søke om midler inntil kr 25 000 kr for aktivitet på mottak eller inkludering av bosatte flyktninger i idrettslaget.

Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på frivillig.no