Meny - Kickboxing.no

Profesjonell Kickboxing

Norges Kickboxingforbund sanksjonerer og kontrollerer profesjonell Kickboxing i Norge etter
WAKOs internasjonale reglement.

Arrangementer - Prosesser - Søknader

All profesjonell Kickboxing i Norge sanksjoneres under NKBF og WAKO. All aktivitet i Norgeog alle norske utøvere som skal gå proffkamper i Norge eller utenlands, må ha offisiell godkjenning av NKBFs Proffgruppe.

Verdensmester Robert Paulsbyen
Robert Paulsbyen, profesjonell verdensmester i Kickboxing (Foto: Østlendingen)

Viktige utdrag fra NKBFs reglement:

KLIKK HER FOR Å LASTE NED HELE REGLEMENTET

 • Grunnregel:
  De som stiller til proffkamp eller arrangerer proffkamper og stevner i Norge skal, etter å ha blitt kvalifisert og godkjent av proffgruppen, stille eller gjennomføre kampene/stevnet iht 'Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout’ i Norge
   
 • Søknad og uttak
  Alle kan stille søknad til deltagelse i proffkamp etter kvalifisering. For å kunne delta i proff fullkontaktkamper må utøveren inneha kvalifisering iht. oppsatte krav for kampdeltagelse, og vise fram gyldig kampbok med helseattest. Alle kan rette søknad om deltagelse til å gå proffkamp iht. krav om kvalifisering. Proffgruppen vil evaluere utøver for deltagelse. Den som skal stille til tittelkamp skal være nr 1 i Norge, eller best kvalifisert i Norge for deltakelse og stiller iht. kriteriene satt for proff aktivitet.
   
 • Arrangement
  Alle kan arrangere proffkamper eller stevner i Norge. Søknad må gå gjennom proffgruppen, som videre vil søke om WAKO godkjenning/appropriering. Når WAKO godkjenning/appropriering er mottatt vil proffgruppen informere arrangør, NKBF styre og dommerkomiteen. Alle arrangementer kamper / stevner i Norge skal følge WAKO PRO kampreglementer, men med de nasjonale begrensninger som er angitt i lov og forskift om organisert kampaktivitet som tillater knockout i Norge. Arrangør er ansvarlig for å kommunisere nasjonale begrensninger i god tid til internasjonale deltagere / deltagernasjoner.
   
 • Godkjente forbund
  De forbund som er godkjent for proffdeltagelse internasjonalt, samt for PRO EM/VM-titler er WAKO PRO, ISKA og IKF. Nasjonalt skal man kun gå WAKO PRO-titler
   
 • Sanksjoner
  All deltagelse og kamp-/stevnearrangering innen proffaktivitet skal gå gjennom proffgruppen. Utøvere/trenere/arrangører som bryter reglementet blir anmeldt til NIFs Domsutvalg med krav om 2 års utestengelse. Dette gjelder også aktører som samarbeider med andre organisasjoner enn det som er godkjent av NKBFs proffgruppe.

Du finner til enhver tid hele reglementet på vår nedlastingsside. Man er selv ansvarlig for å sette seg inn i reglementet, både som arrangør, klubb, trener og utøver.