Meny - Kickboxing.no

Bjørgs Transport
Fighter
NKBF presterer med Polar

Medlemsfordeler for NKBFs klubber/medlemmer

Norges Kickboxing Forbund har fremforhandlet gode medlemsfordeler for våre klubber og enkeltmedlemmer. Her er en oversikt over alle fordeler du har som medlem/klubb i NKBF:

2. Forsikring

Her finner du informasjon om forsikringer for barn, utøvere og reiser.

Kenneth Bruun / Publisert: 21. august 2015

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Her finner du lenker og kontaktinformasjon for dine forskringer gjennom NKBF/NIF:

 

Barneforsikring gjennom NIF

Gjennom NKBF og NIF er alle våre medlemmer automatisk forsikret inntil de fyller 13 år.
Les mer på Gjensidige og meld skade her


Reiseforsikring

Ny reiseforsikring gjennom Gjensidige for utøvere og medlemmer som er på oppdrag for NKBF er gjeldende fra 1. september 2016. Utøvere og medlemmer som ikke er på tjenestereise for NKBF må ha egen reiseforsikring.
Klikk her for detaljer om forsikringen


Idrettens Forsikringssenter:

Fremforhandlede avtaler gjennom NIF
Les mer her

Lisensforsikring:

  Forsikringssum Minste inv. grad Egenandel
Menerstatning ulykke 150 000 kr. 5% 0 kr.
Dødsfallerstatning ulykke 50 000 kr. - 0 kr.
       
Tillegg for ldrettslisens
Forsikringssum til ektefelle
Forsikringssum til barn
Forsikringssum tannskader
Forsikringssum fysioterapeut/kiropraktor
Forsikringssum operasjon
Forsikringssum behandlingsutgifter
Egenandel 
 
150 000 kr.
50 000 kr.
15 000 kr.
3500 kr.
4000 kr.
15 000 kr.
1000 kr.
   

 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den eller de personer/grupper som er angitt i dekningsomfanget ovenfor, med fast medlemskap i norsk folketrygd.

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. 
Denne begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. 

3 Når forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne:

  • under kamper, konkurranser, oppvisninger,
  • under trening pa idrettsbane/i idrettshall,
  • fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør,
  • trening utenfor bane/hall som naturlig inngar i et planlagt treningsprogram, all opp- og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene ovenfor. 

Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte reiser med offentlig transportmiddel. eller er fører/passasjer , fotgjenger, syklist m.m. og kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap i h.t. lov- eller konvensjonspliktig ansvarsforsikring. 
Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold pa konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor.

Forsikringen omfatter alle utøvere over 13 år som er registrert i forbundet og har gitt beskjed om at de ønsker å være dekket av forsikringsordningen.