Meny - Kickboxing.no

Bjørgs Transport
NKBF presterer med Polar

Kickboxing i Norge

Norges Kickboxingforbund skal forvalte, utvikle og tilrettelegge for kickboxing i Norge. Vi skal være med å påvirke internasjonalt. Vi skal fremme og representere vår idrett på en sunn og god måte.

NKBF er den øverste forvalteren og den offisielle representanten for kickboksing i Norge. Som forbilder skal vi sørge for et positivt og solid omdømme.

Atferd som skal prege vår hverdag:

Inkludering

Legge til rette for at flest mulig kan ta del i NKBF

Respekt

Gjensidig respekt for hverandre, uavhengig av bakgrunn, ferdighetsnivå eller posisjon

Mestring

Følelsen av å lykkes gir stor motivasjonen. Vi vil tilrettelegge for god mestringskultur og gi positive opplevelser

Glede

Over egen og andres mestring, fellesskap og utfordringer 

Medlem av:


WAKO