Meny - Kickboxing.no

Ungdomsløftet

HVA
NKBF planlegger å gjennomføre prosjektet Ungdomsløftet i 2021-22. Prosjektet innebærer en forsterket satsing på gratis treningssamlinger, trenerutdanning og workshops for å løfte deltakelsen av ungdommer i kickboxing. Satsingen er muliggjort gjennom prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og post 3-midler fra NIF.

HVEM
Målgruppen er ungdom i alderen fra 13 til 19 år med deres trenere og ledere. Instruktørene vil være personer som har gjennomført et eget utdanningsløp for ungdomsinstruktører i NKBF. Prosjektteamet: Gjermund Nesland (prosjektleder), Nina Røberg (aktivitetskoordinator) og Stein Eriksen (utdanningsansvarlig).

HVOR
Ungdomssamlinger planlegges gjennomført i alle regioner i hele landet.

NÅR
Det gjennomføres et forprosjekt i 2020 hvor medlemmer i NKBF inviteres til å komme med innspill og bidrag til prosjektet via åpne workshops. Utdanning av instruktører og gjennomføring av treningssamlinger (hovedprosjekt) gjennomføres i 2021 og 2022.

HVORFOR
Ungdomsløftet er et breddetiltak med mål om å ha flest ungdommer med lengst mulig. Dette oppnås gjennom å: beholde ungdommer i klubbene i NKBF (hindre frafall) rekruttere nye ungdommer til klubbene i NKBF

VERDIER
Våre verdier Glede, Samhold og Respekt vil legges til grunn for Ungdomsløftet og prege gjennomføringen av prosjektet.

LANGSIKTIGHET
For å sikre kontinuitet og langsiktighet også etter prosjektslutt etableres det et eget instruktørteam med utdannede ungdomstrenere i NKBF og utviklingsplaner som kan benyttes i klubbene.

KONTAKTINFORMASJON

Gjermund Nesland
Prosjektleder
41 10 48 19
gjermund@nesland.info

Espen Lund
Generalsekretær NKBF
41 90 04 05
gensek@kickboxing.no