Meny - Kickboxing.no

Kickboxing for barn

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ligger til grunn for arbeidet som gjøres i NKBF. Barneidrett er et satsningsområde i NKBF og det er utarbeidet en egen veiledning for barnekickboxing.

Barnekickboxing skal:

 • gjennomføres på barnas premisser
 • skape trygghet, trivsel og idrettsglede
 • være godt tilrettelagt for å gi mestringsfølelser
 • vektlegge gode holdninger og gjensidig respekt
 • være en trygg arena der barna opplever samhørighet og samhold
 • lære barna å følge vedtatte regler
 • vektlegge at alle respekterer hverandre og tar vare på hverandre
 • lære barna hva som er hva som er riktig og galt på trening
 • gi barna en allsidig opplæring med elementer fra ulike disipliner i kickboxing og andre idretter
 • være lek- og lystbetont
 • gi barna en allsidig og god påvirkning fysisk, psykisk og sosialt

 

Mer om barneidrett:

Kontaktperson:

Ønsker du mer informasjon om NKBFs satsing på barneidrett?
Ta kontakt med:
Stein Eriksen
Tlf: 907 55 421
Send e-post

Barnekoordinator:
Ellen Dahl
Tlf: 975 43 295
Send e-post