Meny - Kickboxing.no

Er du engasjert?

Det er snart årsting i NKBF

/ Publisert: fredag 25. februar 2011

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Er du engasjert?
Det er snart årsting i NKBF. Årstinget er vårt høyeste styringsorgan og der velges blant annet styre og kontrollkomite. I år er presidenten og de to kvinnelige styremedlemmene på valg. Vara og kontrollkomiteen er på valg hvert år. I skjema under kan du foreslå kandidater til styret og kontrollkomiteen. Husk at sammensetningen i styret bør gjenspeile vår medlemmsmasse med tanke på kjønn, alder, grentilhøringhet og geografi. Valgkomiteen takker for bidrag! Frist 4. mars 2011.
 
Ellen Dahl Bøthun
Leder valgkomiteen


SKJEMA FOR FORSLAG FINNER DU HER