Meny - Kickboxing.no

Treningslære for idrettene

  • Treningslære for idrettene

Hvordan bør du trene for å bli bedre i akkurat den idretten du driver med?

/ Publisert: fredag 11. februar 2011

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Treningslære for idrettene
Hvordan bør du trene for å bli bedre i akkurat den idretten du driver med? I boka Treningslære for idrettene tar Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan utgangspunkt i idrettenes egenart.

Treningslære for idrettene tar utgangspunkt i idrettenes egenart, legger stor vekt på funksjonell og spesifikk trening, spesifisiteten må kombineres med variasjon for å stimulere lærings- og treningsutbyttet, treningsarbeidet bør inneholde en progresjon der belastninger og utfordringer gradvis økes, og treningen bør individualiseres slik at den tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og tilpasses utøverens helhetlige livssituasjon.

I denne boka har vi valgt å sette idrettene (i flertall) i sentrum og å utvikle treningslæren med basis i idrettenes særtrekk. Det betyr at aktivitetslære – kunnskap om idrettenes karakteristiske trekk – danner et viktig utgangspunkt for treningslæren. Dessuten gjør vi rede for relevant fysiologi (muskel- og sirkulasjonssystemets virkemåte) i første del av boka, for å få et godt grunnlag for å forstå og vurdere treningsmetoder og -modeller.

Boka inneholder to hoveddeler. Den første delen (kapitlene 2, 3 og 4) beskriver de kroppslige forutsetningene for treningspåvirkning og prinsipper for trening av grunnleggende kvaliteter. Den andre delen (kapittel 5) tar for seg fem hovedgrupper av idretter (kondisjonsidretter, styrkeidretter, koordinasjonsidretter, ballspillidretter og kampidretter) og drøfter hvordan vi kan legge til rette treningen innenfor hver av disse gruppene.

På denne måten beveger boka seg fra en generell treningslære mot en mer spesifikk treningslære. Boka bør leses som en helhet, siden innsikt i kroppslige forutsetninger og generelle treningsprinsipper gjør det lettere å forstå og selv vurdere hvordan vi kan anvende prinsippene for å legge til rette en funksjonell trening med utgangspunkt i idrettenes egenart.
Boka lanseres mandag 14. februar kl. 10 i kantina på Idrettens hus, Ullevål stadion.
Les mer om boka på akilles.no