Meny - Kickboxing.no

WANG Toppidrett

  • WANG Toppidrett

Kickboxing på WANG Toppidrett

/ Publisert: 17. januar 2011

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Kampidrett på WANG Toppidrett


WANG Toppidrett har inngått en ny og omfattende samarbeidsavtale med Norges Kickboxingforbund, Norges Bokseforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund.


”Samarbeidet har som mål å utvikle et fantastisk treningsmiljø med de beste utøverne på tvers av de aktuelle idrettene. Vi tror at dette er veien å gå for at Norge skal utvikle flere utøvere innen kampidretter på høyt internasjonalt nivå.”


Håvard Johansen, Toppidrettssjef WANG Toppidrett


 


”Ved WANG Toppidrett vil man ta utgangspunkt i Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøver og de enkelte kampidrettsforbundenes utviklingstrapper for unge utøvere. Denne tunge satsingen fra de fire aktuelle forbundenes side i samarbeid med WANG Toppidrett vil over tid bære (toppidrett) frukter. I samarbeidet ligger det også forankret at utøverne skal få en kvalitetsmessig god skole slik at utdanningsløpet er ivaretatt.”


Raik Tietze, prosjektleder og koordinator


I prosjektet sitter både landslagstrenere, sportssjefer ved de 4 skolene til WANG Toppidrett og prosjektlederen sentralt. Prosjektlederen vil arbeide i tråd med kampidrettsforbundenes utviklingsfilosofi og jobbe tett sammen med landslagstrenere iht. periode- og treningsplanlegging for de enkelte idretter.


Målet med kampidrettssatsingen er at utøverne, etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralder, har nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en god utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere, og at de har en utdanning som gjør dem i stand til å studere videre hvor de måtte ønske.


Kampsport på WANG Toppidrett - Hva mener Norges Kampsportforbund?


Norges Kampsportforbund gleder seg til et videre samarbeid med WANG Toppidrett. Dette unike tilbudet vil dekke et behov hos mange talentfulle utøvere med ambisjoner både på konkurransesiden og utdanningsmessig. NKF legger på denne måten, sammen med WANG Toppidrett, forholdene til rette slik at unge lovende utøvere etterhvert skal kvalifisere seg til landslagene. Skolen har et godt faglig og sosialt miljø, og forholdene rundt kombinasjonen utdannelse og idrett er nøye tilrettelagt slik at elevene skal få størst mulig utbytte, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund som kan forteller at en av Norges største OL-håp i taekwondo Jan Petter Hammer er en tidligere WANG elev.


Judo på WANG Toppidrett  - Hva mener Norges Judoforbundforbund?


”Vi er entusiastiske til samarbeidet med WANG toppidrett og ser på dette som et viktig verktøy for å nå våre mål om medaljer i internasjonale mesterskap. WANG gir oss muligheten til å bygge en toppidrettskultur flere steder i Norge, og gjennom dette skape gode vekstvilkår for utviklingen av flere dyktige norske judoutøvere. WANG gir også våre utøvere en unik mulighet til å kombinere toppidrett og utdanning. Dette er sentralt for en idrett som setter utviklingen av hele mennesket svært høyt og der få om noen utøvere vil kunne leve av sin idrett”.


Boksing på WANG toppidrett – Hva mener Bokseforbundet?


Norges Bokseforbund ser fram til samarbeid med WANG Toppidrett. Det er første gang vårt forbund og våre utøvere får et slikt tilbud og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg.
Vi har noen talentfulle utøver som får muligheten til å dekke sitt behov for utdanning samtidig som de får kvalifisert hjelp til trening for å komme på et best mulig nivå for å nå toppen i sin idrett. Skolen har et godt faglig miljø og det er lagt til rette for at elevene både skal trives og få størst mulig utbytte. Vi har gode boksemiljøer i de områder skolene er eller blir etablert og vi satser på at våre unge talenter benytter dette tilbudet.


Kickboxing på Wang toppidrett – Hva mener Norges Kickboxing Forbund?


Forbundet ser frem mot å jobbe med Wang Toppidrett. Dette er et unikt tilbud for dem som ønsker å satse på utdanning og kickboksing, samt få et solid grunnlag når det gjelder egentrening. NKBF får gjennom dette samarbeidet muligheten til å rekruttere unge lovende utøvere som har kontakt med landslagsledelsen, og som på denne måten også får mulighet til å satse på sin idrett etter endt skolegang. Dette er virkelig positivt for sporten vår.