Meny - Kickboxing.no

INFORMASJON

  • INFORMASJON

UTDANNINGSPROGRAM FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN

/ Publisert: 14. april 2010

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

INFORMASJON TIL SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETS.
UTDANNINGSPROGRAM FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN I ALDEREN 19-29 ÅR.

En gylden mulighet til å satse på unge folk som du vet er dyktige!


VIKTIG Å MERKE SEG:

SØKNADSFRIST:
• 1.5.2010

ØKONOMI:
• NIF betaler kurs, kursopphold og kursmateriell.
• Kandidatens særforbund, idrettskrets som kandidaten søker igjennom, betaler reise, overnatting utover selve kursoppholdet om dette er nødvendig, samt semesteravgift til NIH på kr. 880.

TILKNYTNING TIL IDRETTEN:
• Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten.
• Søkeren skal ha en anbefaling fra sitt SF eller IK, samt en bekreftelse på at påmeldingsleddet betaler overnevnte utgifter.
• Personen fra SF eller IK, som anbefaler søkeren, vil ha et spesielt ansvar overfor søker om han/ hun kommer med på studiet. Dette ansvaret består av en oppstartssamtale før studiestart, en avslutningssamtale etter endt studie samt å være tilgjenglig for spørsmål underveis. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i SF – IK sitt daglige virke, og at studenten skal bli kjent med formelle og uformelle prosesser som styrer organisasjonen. For mer informasjon om hva dette går ut på kan du kontakte Per Vestli. Per.vestli@nif.idrett.no
• Etter endt studiet vil studenten ha mulighet til å bli del av ett nettverk for yngre ledere i regi av NIF.


SØKNADSPROSESS:
1. Søkeren må ha anbefaling fra særforbund eller idrettskrets. Det er viktig at den elektroniske brosjyren legges ut på særforbundets/ idrettskretsens hjemmeside slik at det er tilgjengelig også for klubbene.
2. Søknaden sendes elektronisk via SøknadsWeb direkte til Norges idrettshøgskole. www.nih.no
Vedleggene sendes til Norges Idrettshøyskole ved Kristin Aadland, Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 OSLO
Søknadsfristen er 1.5.2010.
Følgende vedlegg skal sendes:

• Godkjent vitnemål fra VGS, som dokumenterer generell studiekompetanse - ev. dokumentasjon på realkompetanse. All dokumentasjon må være i form av bekreftede kopier
• Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/ IK betaler reise, semsteravgift og ev ekstraovernattinger.
• Dokumentasjon på at navngitt person i SF / IK vil følge opp studenten gjennom studiet.
• Svar på tilleggspørsmål for søknaden – skjema for disse ligger etter denne informasjonen.
• Ev referanser

3. Det vil bli plukket ut maksimum 20 kandidater til studiet, 10 av hvert kjønn. De får vite innen 1. juni om de blir tatt opp på studiet.


STUDIESAMLINGER:
• 27. -29. 08 2010 Rica Havna hotell, Tjøme
• 15. -17. 10 2010 Voksenåsen, Oslo
• 26. -28. 11 2010 Olympiatoppen, Oslo
• 29. - 30. 01 2011Voksenåsen, Oslo


På vegne av kompetanseseksjonen i NIF
Ena Strandli og Per Vestli