Meny - Kickboxing.no

Nyreviderte reglementer


Nyreviderte reglementer og bestemmelser er lagt ut/ Publisert: 7. september 2012

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.


Her finner dere de nyreviderte:

Bestemmelser for Ringsport - NKBF system 2012-13

Reglement Tatami (Semi, Lett og Musical)

Reglement Ring (Fullkontakt, K-1 og Low-Kick)

Kriterier for deltagelse i NM 2013NOTAT:

Reglementene er revidert iht WAKO reglementer for Tatami- og Ringsport, samt evaluering og innspill ift tidligere versjon av NKBF reglementene.
 • Hovedendringer – generelt:


  • Innføring av stevneansvarlig i begge reglementer og beskrivelse av forskjellen i ansvar mellom stevneansvarlig (§ 24) og hoveddommer (§25)


  • Tydeligere beskrivelse av elektronisk poenggivning i § 18c, 21 og 27


  • § 7 at dersom forbundet stiller med kamphansker skal gummi-/plasthansker være tilgjengelig og kan nyttes av utøverne.


  • § 8 justering ift sponsormerker på bekledning til slik praksis er i dag - Kun forbundsmerket, forbundssponsorer, klubbmerker og klubbsponsorer er tillatt på kampantrekket.


  • § 23 presisering av evt. klager leveres hoveddommer (ikke stevneansvarlig) og skal behandles av appellkomiteen på stevnet.
 • Tatamisport – spesielt:


  • § 7 at albubeskyttere er valgfritt i tatamisport, samt at de ikke må inneholde harde materialer og skal dekke overgangen mellom over- og underarm.


  • § 11 en justering på at Tatamien skal maksimalt være 8x8 meter, minimum 6x6 meter.


  • § 17 en tilpasning til WAKO reglementet at - Hver kamp skal ledes av en kampleder. Han leder kampen, men gir advarsler, minuspoeng, exit og diskvalifikasjon basert på dommerflertall blant poengdommerne. Merknad: kan ikke lenger selv gi advarsler, minuspoeng eller diskvalifikasjon. I tillegg mindre justering i § 18 d, § 19 og § 22 som følge av endringen i § 17.


  •  
 • Ringsport – spesielt:


  • Tydeliggjøring i § 1 på at kun er lov med knockout i senior ringsport som derfor er underlagt Lov og Forskrift, samt at knockout IKKE er lov i junior og veteran ringsport og dermed ikke underlagt samme Lov og Forskrift. Videre er dette også synliggjort i § 31b, samt at junior og veteran ringsport er skilt ut i en egen § 32.


  • § 16 en presisering av kamptidens lengde slik det fremkommer i Knockoutforskriftens § 8

 3. Bestemmelser for Ringsport – NKBF system 2012-13
 • Vedlagt ligger de samlede bestemmelser i ringsport for sesongen 2012-13, herunder:


  • Videreføring av kategorier i FC/Low-kick (A-C), men kun 1 kategori i K-1 (A-kat.)


  • Videreføring av at K-1 og K-1 merkekamper må gjennomføres på forbundsstevner.


  • Innføring av Cup i alle vektklasser/kategorier i ringsport


  • System og spesielle bestemmelser for cup, kategorier og kamper

 4. Kvalifiseringskrav og kriterier for NM 2013
 • Vedlagt er justerte kvalifiseringskrav og kriterier for NM 2013, herunder:


  • Generelle krav til alle kampformer, inklusive tellende stevner


  • Bestemmelser for NM vinner fra 2012


  • Bestemmelser formlandslag fra 1 jan 2013


  • Spesielle kvalifiseringskrav og kriterier for senior lettkontakt

NB! Det gjøres også oppmerksom på at Rigde Hand og Back Hand er tatt ut av Lettkontakt