Meny - Kickboxing.no

Fullkontakt/Low-kick

Det innføres et nytt system i Fullkontakt og Low-kick

/ Publisert: 4. september 2011

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

NKBF innfører et system i Fullkontakt/Low-kick etter bestått gullmerket som inndeler utøvere
i kategorier ift antall kamper/erfaringsnivå. Dette vil være tilsvarende systemet i boksing.
I systemet vil utøvere automatisk skifte kategori når rett antall kamper gjennomført.
Merknad: systemet gjelder ikke for K-1, da antallet utøvere per dato er for lite i denne grenen.

Kategorier:
C – Kategori:    0 – 4 kamper    Plasseres i C – Kategori etter bestått gullmerket
B – Kategori:    5 – 9 kamper    B – Kategori etter gjennomført 5 FC/Low kamper
A – Kategori:    10 + kamper    A – Kategori etter gjennomført 10 FC/Low kamper

Spesielle bestemmelser:

•    Dersom det på et stevne i samme vektklasser kun er påmeldt 1 utøver i C-kategori og 1 utøver i B-kategori, kan utøveren i C-kategori tilbys å gå opp 1 kategori. Dersom enighet gjennomføres kampen
•    Det samme gjelder B-kategori ift A-kategori
•    En utøver kan kun gå FC mot utøvere i 1 kategori høyere (ikke FC A mot C kategori), men det kan avtales gullmerkekamp uten avgjørelse dersom det ikke er andre motstandere for å få kamperfaring/matching.
•    Utøvere kan frivillige gå opp 1 vektklasse dersom ikke andre utøvere i egen vektklasse
eller rett kategori, men utøverne skal da ikke overskride 10 kg flytende vektvindu
(Ref Ringsportreglementet § 9)
•    Etter 10 gjennomførte ringsport kamper i Fullkontakt får utøveren A – Kategori status og kan i prinsippet møte hvem som helst i nasjonale stevner

Merknader:

•    Antall kamper vil ta utgangspunkt i antallet kamper registrert i NKBF Stevnesystem
•    Dersom tvil om hvilken kategori utøveren er i så settes dette i dialog mellom trener og NKBF Webmaster (evt hoveddommer). Dette gjelder ferske utøvere som har bestått gullmerket, men der det ikke er klart at utøveren har 10 + kamper.
•    Forbundet ser nærmere på registrering av kamper fra stevner som ikke er registrert i terminlisten og vil komme med retningslinjer for dette.