Meny - Kickboxing.no

TimeOut- prosjektet

  • TimeOut- prosjektet

Vest-Agder og Aust-Agder idrettskrets og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviterer...

/ Publisert: 5. mars 2008

Hold deg oppdatert

Få siste nytt fightere, stevner, nyheter og live-sendinger i din innboks.

Vest-Agder og Aust-Agder idrettskrets og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviterer klubben deres (uansett landsdel) som deltakere i TimeOut- prosjektet. Prosjektet har som mål å skape gode idrettsmiljøer og å forebygge bruk av alkohol og tobakk. Vi vil at barn og unge skal møte gode idrettsmiljøer slik at de fortsetter å drive idrett i ungdomsårene.

Bli med på TimeOuts opplæringssamling

Tid: Fredag 4. og lørdag 5. april 2008
fredag 17.00-22.00, lørdag 09.00-17.00
Sted: Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand
Målgruppe: Trenere for aldersgruppen 11-13/14 år, samt minst én representant fra styret/ leder i klubben. (Trenere for andre aldersgrupper kan med fordel også delta)
Pris: 0,- Reise og opphold dekkes
Mat: TimeOut dekker enkel middag på fredag og frokost og lunsj på lørdag
Påmeldingsfrist: 17. mars 2008 (bindende påmeling)
Påmelding og
informasjon line.hurrod@idrettsforbundet.no tlf: 21 02 91 09/ 416 700 15

Hva er TimeOut?

TimeOut er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

Prosjektet er rettet mot idrettsgrupper og har som mål:
• Å utvikle gode idrettsmiljøer
• Å forebygge bruk av alkohol og tobakk

Gjennom å skape et godt sosialt miljø med utøvermedvirkning og med bevisste trenere og foreldre rundt miljøet, er idrettsmiljøet med på å forebygge bruk av alkohol og tobakk blant utøverne.

Opplæringssamling den 4.-5. april

Dere får delta på en sosial og lærerik opplæringssamling ledet av prosjektleder i TimeOut, Line Hurrød, og en veileder. Samlingen går over ca14 timer, fredag 17.00-22.00 og lørdag 09.00-17.00, og vil inneholde en faktadel, en gjennomgang av utøver- og foreldremøtet og informasjon. Det blir mye deltakeraktivitet og lek!

Etter samlingen gjennomfører dere TimeOut i deres miljø. Dette innebærer å gjennomføre et utøvermøte, et foreldremøte, TimeOut på trening og TimeOut utenom trening. En spennende prosess som blir ulik i hver enkelt gruppe! På høsten blir dere innkalt til en erfaringssamling med andre TimeOut klubber slik at dere kan utveksle erfaringer, og gi hverandre gode ideer til videre arbeid.

Deltakere får kursmateriell og fine TimeOut- effekter til seg selv og sine utøvere. Dessuten får alle gratis medlemskap i Norske Vandrerhjem for sin idrettsgruppe.


Hvem er med i TimeOut?

Målgruppen for TimeOut er 11-13 åringer fra alle idretter, men trenere som har eldre og yngre aldersgrupper kan med fordel også delta, slik at TimeOut blir en del av hele klubben.

Allerede er over 85 idrettsmiljøer med over 200 trenere med i TimeOut, og de melder fra om positive tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre.

Mer informasjon finner du på www.timeout.as


Påmelding og overnatting

For påmelding send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no innen 17.mars 2008.
Påmeldingen er bindende.
Dersom dere ikke skal overnatte, si fra om dette.